Skoči na vsebino

Častno razsodišče

Kontaktni podatki 

info@physio.si

Člani častnega razsodišča

ZFS | Predsedtvo

Predsednik
Franjo Kovačič, viš. fiziot.
2.mandat: 2020 – 2024

Člani odbora

Janko Novak, dipl. fiziot.
2.mandat: 2020 – 2024

Beti Tršan, dipl. fiziot.
2.mandat: 2020 – 2024

Maša Lipovec,dipl. fiziot. (namestnica)
1.mandat: 2020 – 2024

Matej Kovač, dipl. fiziot. (namestnik)
1.mandat: 2020 – 2024

Maruška Kržišnik, dipl. fiziot. (namestnik)
1.mandat: 2020 – 2024

Poslanstvo častnega razsodišča

Je samostojen in neodvisen organ ZFS. Na zahtevo predsednika ZFS, na predlog posameznega člana, na zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje, ali drugih obravnava kršitve Kodeksa etike fizioterapevtov ter druge nepravilnosti pri opravljanju fizioterapevtske dejavnosti in o njih razsoja.

Naloge častnega razsodišča

Obravnava pritožbe na delo fizioterapevtov in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov glede etičnih in strokovnih vprašanj.

Cilji častnega razsodišča

Obravnavati pritožbe in skladno z ugotovitvijo izrekati ukrepe.

Pomembni pravilniki 

Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča

Zgodovina častnega razsodišča

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.