Skoči na vsebino

Komisija za podelitev diplom in priznanj

Kontaktni podatki 

info@physio.si

Predsednik

Tine Kovačič, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025

Člani komisije

Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025

Darja Pungartnik, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025

Neža Šparovec, dipl. fiziot.
1. mandat: marec 2021 – marec 2025

Poslanstvo komisije

ZFS podeljuje priznanja fizioterapevtom za posebne dosežke na področju razvoja in strokovnosti fizioterapije ter za posebna prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa dela ZFS.

Naloge komisije

  • priprava razpisa za javno objavo 3 mesece pred podelitvijo priznanj,
  • obravnava prejetih predlogov za priznanja,
  • priprava predlogov in posredovanje predlogov za priznanja v obravnavo in sprejem izvršilnemu odboru ZFS,
  • vodenje evidence o podeljenih priznanjih,

opravljanje drugih nalog povezanih s priznanji.

Cilji komisije

Da se podeli priznanje posamezniku ali skupini za izjemni prispevek k prepoznavnosti in ugledu stroke. Priznanja so:

  • priznanje za življenjsko delo na področju fizioterapije
  • priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju fizioterapije
  • priznanje za študentske dosežke

Pomembni pravilniki 

Pravilnik o priznanjih

Zgodovina komisije

Dosedanji predsednik/člani

Renata Štraser, predsednica
Vanda Zajc, članica
Ksenija Narberger, članica
Irena Dolinšek, članica
Alenka Primožič, članica
Sonja Hlebš, članica

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.