Skoči na vsebino

Razpis volitev predsednika in podpredsednika ZFS

RAZPIS VOLITEV ORGANOV ZFS

Na podlagi 57. in 58. člena Statuta in Pravilnika o volitvah in imenovanjih Združenje fizioterapevtov
Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) razpisuje redne volitve organov ZFS.

Izvršilni odbor ZFS, dne 25.11.2022 razpisuje redne volitve v naslednja organa ZFS za dobo 4-ih let:

PREDSEDNIK ZFS
PODPREDSEDNIK ZFS

Razpisni pogoji za kandidate

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.