Skoči na vsebino

Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Kontaktni podatki 

sfnz@physio.si 

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Nadomestna članica z glasovalno pravico

Nataša Šipka, dipl. fiziot.

Člana odbora

Marja Madarasi, dipl.fiziot.

Polona Rozoničnik, dipl.fiziot

Število članov sekcije

55

Datum priznanja sekcije v ZFS 

13.10.2000

Objave sekcije fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Predstavitev sekcije 

Namen sekcije je povezovanje fizioterapevtov naravnih zdravilišč v Sloveniji, njihova predstavitev in medsebojno sodelovanje.  Zdravilišča so namreč edinstveni zdravstveni zavodi, kjer poleg naravnih zdravilnih sredstev, uporabljamo tudi vsa moderna sredstva ter znanja, s katerimi omogočamo pacientom čim boljšo vrnitev na pred poškodbeni, predoperativni oziroma pred bolezenski nivo življenja.

 

 • Proučuje strokovna vprašanja iz svojega področja.
 • Skrbi za obveščanje članov ter izmenjavo in prenos informacij, znanja in izkušenj med člani.
 • Združuje člane, ki jih druži ista strokovna tematika.
 • Sodeluje z ostalimi sekcijami, regijami ter odbori in komisijami v okviru ZFS.
 • Vodi register članov.
 • Opozarja na težave, ki nastajajo pri našem delu in pomoč pri odpravi le teh.
 • Organiziranje strokovnih srečanj, predavanj, seminarjev, izobraževanj, praktičnih delavnic, posvetovanj in rednih letnih srečanj članov na področju sekcije.
 • Ugotavljanje kakovosti in strokovnosti dela ter spodbujanje inovativnosti.
 • Promocija poklica fizioterapevt v zdravilišču.
 • Posodabljanje spletne strani SFNZ v sklopu ZFS.
 • Objavljanje strokovnih člankov.

Pripravljati in sprejemati enotno metodologijo postopkov.

Obravnavanje širših strokovnih in družbenih vprašanj, ki so pomembna za stroko.

Primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti.

Druge informacije

 • PubMed
 • PEDro
 • Cochrane

 • Kodeks etike fizioterapevtov (ZFS, 2017)
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (DFS-SZ, 2017)
 • Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04)
 • Splošni dogovor za (tekoče) pogodbeno leto (ZZZS)

Predsedniki:

Marja Madarasi ( ... - jan 2019)

Klavdija Smole (jan 2019 - okt 2021)

18.1.2022

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Kongres fizioterapevtov Slovenije, oktober 2022.

Foto galerija