Skoči na vsebino

Sekcija fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu – SF OZV

Kontaktni podatki 

sfozv@physio.si
041 453 843

Člani odbora sekcije

ZFS | Petra Žagar

Predsednica
Petra Žagar, dipl. fiziot.
Več o predsednici

Člana odbora
Jasmina Halilovič, dipl. fiziot.
Boštjan Štraus, dipl. fiziot.

Datum priznanja sekcije v ZFS

2001 

Objave sekcije fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu – SF OZV

Predstavitev sekcije 

 • Proučuje strokovna vprašanja iz svojega področja
 • Skrbi za obveščanje članov ter izmenjavo informacij med člani
 • Skrbi za prenos znanja in izkušenj med člani
 • Združuje člane, ki jih druži ista strokovna tematika
 • Sodeluje z ostalimi sekcijami, regijami ter odbori in komisijami v okviru ZFS

 • Voditi register članov
 • Opozarjati na težave, ki nastajajo pri našem delu in pomoč pri odpravi le teh
 • Sodelovanje s sekcijami, regijami in odbori ter komisijami v okviru ZFS
 • Organiziranje strokovnih srečanj, izobraževanj, praktičnih delavnic, posvetovanj in rednih letnih srečanj članov na področju sekcije
 • Ugotavljanje kakovosti in strokovnosti dela ter spodbujanje inovativnosti
 • Promocija poklica fizioterapevt

 • Osnovno zdravstveno varstvo v javnih zavodih
 • Osnovno zdravstveno varstvo v zasebnem sektorju
 • Osnovno zdravstveno varstvo v naravnih zdraviliščih
 • Osnovno zdravstveno varstvo v Domovih za ostarele

Druge informacije

 • Statut ZFS
 • Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS
 • Splošni dogovor za tekoče pogodbeno leto
 • Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah
 • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

 • 2001 ustanovitev sekcije
 • Prva predsednica je bila Andrea Backović Juričan (2 mandata)
 • 2008 – 2012 sekcija v mirovanju
 • 2012 – 2020 predsednica Jelka Mlaker (2 mandata)
 • 2020 – predsednica Petra Žagar

 • Jesen 2021 Zbor sekcije

 • 09.12.2020 Volilni zbor sekcije OZV

 • 20.11.2019 Zbor sekcije

 • 05.12.2018 Zbor sekcije

 • 08.11.2017 Zbor sekcije

 • 28.11.2016 Volilni zbor sekcije OZV

Stalni poklicni razvoj

 • 17.06.2021 Posvet o Ambulantni fizioterapiji ( v sodelovanju s sekcijo zasebnikov)
 • Jeseni 2021 Zbor sekcije podprt s strokovno temo (naslov še neznan)

Število članov sekcije

195

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.