Skoči na vsebino

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov

Kontaktni podatki 

sfz@physio.si

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica
Alenka Jerič Jaklič

Člana odbora
Majda Klakočer, viš. fiziot.
Ema Lukan, dipl. fiziot.

Število članov sekcije

163

Datum priznanja sekcije v ZFS

1996

Objave sekcije fizioterapevtov zasebnikov

Predstavitev sekcije 

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov je bila ustanovljena z namenom združevanja interesov posameznikov v zasebni dejavnosti, s ciljem pridobivanja informacij za nemoteno izvajanje dejavnosti na strokovnem področju in organizacijsko.

Sodelovanje v odborih in komisijah ZFS

Posredovanje informacij o strokovnih dogodkih

Organizacija strokovnih in družabnih dogodkov

Spremljanje zakonodaje in priprava dokumentacije

Člani sekcije so aktivni na različnih strokovnih področjih in na vseh nivojih zdravstva.

Druge informacije

Franc Grubar/Slavica Varmuž 1996 – 2005

Ludvik Urankar 2005 - 2009

Franjo Kovačič  2009 - 2013

Pia Ana Lemark  2013 -2014

Valerija Pretnar Ramovš 2014 –

Sekcija je leta 2015 prejela priznanje ZFS

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija