Prijava

Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso

Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo so bili prevedeni v slovenski jezik.

Namenjeni so vsem fizioterapevtom, ki so v posrednem ali neposrednem stiku s pacienti. Vključujejo jasna stališča o pričakovani kakovosti medsebojnega delovanja, ki je potrebna za upoštevanje etičnih načel, in so določena kot dosegljivi standardi.

Izražajo vrednote, pogoje in cilje, nujne za nadaljnji razvoj stroke.

So orodje, ki ga za vrednotenje kakovosti obstoječega izvajanja fizioterapevtske dejavnosti in načrtovanje izboljšanja lahko uporabljajo vsi, ki želijo nuditi ali prejemati visokokakovostno fizioterapijo. 

Temeljni standardi se ujemajo in dopolnjujejo s slovensko zakonodajo.

Dvaindvajset standardov je razdeljenih v pet medsebojno odvisnih sklopov (kratek opis):

  • sodelovanje s pacientom,
  • cikel ocenjevanja in terapije,
  • sporazumevanje,
  • promocija varnega okolja za delo in fizioterapevtsko obravnavo,
  • neprekinjen strokovni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje.

Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso – merila pričakovane kakovosti. 

Objavljeno v: 

Rehabilitacija 2015; XIV (supl. 1): 25-32.