Prijava

Informacije za uporabnike fizioterapevtskih storitev

Priporočila fizioterapevtske stroke v času epidemije Koronavirusa

Kaj lahko posameznik pričakuje od fizioterapevta?

V vseh življenjskih obdobjih vam bodo znali svetovati, kako razviti, ohranjati in ponovno vzpostaviti najboljše mogoče gibanje in delovanje telesnih funkcij.

Direktni dostop do fizioterapevta

Narava dela fizioterapevtov

Fizioterapevti pomagajo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi bolečine, poškodbe, bolezni, starosti ali vplivov delovnega, oziroma življenjskega okolja. So zdravstveni delavci. Delajo na področju promocije zdravja in na področju preprečevanja ter zdravljenja bolezni in poškodb. So člani rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Prizadevajo si za to, da bi svojim varovancem omogočili čim bolj samostojno gibanje ob upoštevanju njihovih telesnih, duševnih in socialnih vidikov dobrega počutja.

Fizioterapevti pri svojem delu poleg kinezioterapije (grško kinesis – gibanje, therapeio – zdravljenje) in manualne terapije uporabljajo tudi različne fizikalne energije (termoterapija, mehanoterapija, fototerapija, elektroterapija in magnetoterapija). Obravnava temelji na predhodnem fizioterapevtskem pregledu in oceni stanja. Delo fizioterapevta je preplet med izobraževanjem, raziskovanjem in prakso. Sodobna fizioterapija se odziva na potrebe pacienta in družbe, njena praksa je podprta z znanstvenimi dokazi.

Kako pridemo do fizioterapevta?

V Sloveniji lahko samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost le diplomirani in višji fizioterapevti/fizioterapevtke po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu.

Delujejo v javnem in zasebnem zdravstvu ter na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti, primarni, sekundarni in terciarni. Poklic je reguliran tako, da morajo biti vsi izvajalci fizioterapevtskih storitev vpisani v Register fizioterapevtov, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje (MZ). Posebej se vodi na MZ tudi Register zasebnih fizioterapevtov in Register fizioterapevtov s specialnimi znanji.

Naziv »fizioterapevt« je v RS zaščiten. Vse zlorabe naziva lahko prijavite na ustrezne inšpekcijske službe. Prepričajte se, da fizioterapevtske storitve resnično opravljajo kvalificirani zdravstveni delavci – fizioterapevti in ne na primer zdravilci, maserji, profesorji športne vzgoje, kineziologi, kozmetičarke in podobno.

Fizioterapevt v javnem zdravstvu

Javno zdravstvo je obvezno zdravstvo za denar, ki ga zberejo davkoplačevalci in zaupajo državi, oziroma ZZZS, da bodo zanj dobili čim hitrejšo in kakovostnejšo zdravstveno storitev. Temelji na letnem splošnem dogovoru med partnerji, ki določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji. V ta dogovorjen program spadajo tudi fizioterapevtske storitve, ki se izvajajo v zdravstvenih domih, bolnišnicah na sekundarni in terciarni ravni, zdraviliščih, domovih za starejše občane, posebnih socialnih zavodih in pri zasebnih fizioterapevtih, ki jih imenujemo koncesionarji.

Fizioterapevtske storitve javnega značaja so dostopne le na osnovi delovnega naloga, ki ga napiše zdravnik. To je tako imenovani posredni dostop do fizioterapevta. Na primarni ravni napoti na fizioterapijo bolnike družinski zdravnik, na sekundarni in terciarni ravni pa drug specialist, na primer ortoped, nevrolog, fiziater in drugi.

Kje najdem Fizioterapevta v javnem zdravstvu?

Na straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje si lahko ogledate:

Seznam javnih zavodov, kjer delujejo fizioterapevti: zdravstvenih domov; bolnišnic
Seznam zasebnikov s koncesijo na področju fizioterapije: OE Ljubljana, OE Celje, OE Koper, OE Kranj, OE Krško, OE Maribor, OE Murska Sobota, OE Nova Gorica, OE Novo mesto, OE Ravne na Koroškem

Fizioterapevt v zasebnem zdravstvu

Zasebno zdravstvo je zdravstvo za denar, kjer plačate zdravstveno storitev, kot je fizioterapija sami iz svojega žepa. Dostop do zasebnega fizioterapevta je neposreden/direkten in za storitev ne potrebujete delovnega naloga s strani zdravnika.

Delujejo podobno kot zasebni zdravniki npr. dermatologi, okulisti, plastični kirurgi, zobozdravniki in drugi. Ker se ti zasebni izvajalci zdravstvenih storitev za ta del svoje dejavnosti niso dogovorili z ZZZS, morate te storitve plačati sami.

Ne glede na to, da so fizioterapevti s koncesijo in zdravstvene ustanove, kot so ambulante, bolnišnice in zdravilišča, del javnega zdravstva, le ti pogosto izvajajo fizioterapevtske storitve proti plačilu.

Pri tem je dostop do zasebnega fizioterapevta s koncesijo v osnovni zdravstveni dejavnosti neposreden/brez delovnega naloga, medtem ko je dostop do fizioterapevta v bolnišnici ali zdravilišču običajno posreden/z delovnim nalogom s strani zdravnika.

Fizioterapevtska diagnoza

je določena na osnovi ocene pacientovega stanja in medicinske diagnoze.

Najpogosteje se izvajajo meritve sklepne gibljivosti, testiranje mišične moči in ocenjevanje bolečine, dihalne funkcije, ravnotežja in koordinacije. Ugotavlja se tudi stopnja telesne pripravljenosti in samostojnosti.
Na osnovi analize ocene se pripravi načrt fizioterapije. Kinezioterapija, manualna terapija, elektroterapija, hidroterapija in ponovno učenje gibanja, so nepogrešljivi postopki v fizioterapiji. So večinoma neinvazivni, varni in neboleči.

Manualna terapija

je metoda fizioterapije, za katero je značilna izrazita sposobnost opazovanja s tipanjem. Manualni terapevti ugotavljajo nepravilnosti v gibanju oziroma drsenju sklepov udov in hrbtenice ter iščejo vzroke zmanjšane gibljivosti. S specifičnimi testi znajo poiskati vzrok težav, da jih lahko zdravijo. Prijemi so nežni, mehki in ne povzročajo bolečin.

Nevrofizioterapija

je specializirana za obravnavo nevroloških bolnikov, ki se srečujejo s številnimi težavami: od povišane mišične napetosti do nezmožnosti premikanja, spremenjenega občutenja, nesposobnosti govora, razumevanja, orientacije, ravnotežja, koordinacije itn. Obravnava temelji na spodbujanju funkcijske samostojnosti pacienta in kombinira različne, za nevrofizioterapijo specifične pristope, na primer PNF, Bobath, Vojta, motorično učenje, pa tudi druge fizioterapevtske postopke.

Delo fizioterapevta s starostnikom

je dolgoročen proces, ki zahteva sodelovanje starostnika, svojcev in fizioterapevta. Usmerjeno je v preventivo in rehabilitacijo po poškodbah, bolezni ali daljši nedejavnosti. Namen tega je doseči ali ohranjati največjo mogočo samostojnost pri vsakodnevnih dejavnostih, tudi skrbi zase, ter čim dalj časa ohraniti dejavno življenje.

Fizioterapija v naravnih zdraviliščih

ima dolgoletno tradicijo. Izkoriščajo naravna zdravilna sredstva za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja. Tudi rekreativni in vrhunski športniki prihajajo v zdravilišča na kondicijske priprave ali na oddih.

Športni fizioterapevti

Tina Maze: “Jaz samo vem, da kot vrhunska športnica brez fizioterapije ne obstajam.”
(Objavljeno v sobotni prilogi časopia Dela, dne 20. junija 2015)

obravnavajo in preprečujejo športne poškodbe v okviru športnega kluba ali reprezentance ter klinikah ali v zdraviliščih za zdravljenje športnih poškodb. Poznati morajo naravo športnih poškodb, sodelovati z zdravniki in trenerji ter upoštevati želje in potrebe športnika. Cilj obravnave je čimprejšnja vrnitev športnika v ekipni ali posamezni šport.

Respiratorna fizioterapija

je nepogrešljiva pri zdravljenju bolezni dihalnega sistema, kot so bronhitis, astma, cistična fibroza, emfizem in drugo. Tudi govorci, pevci, nosečnice, kadilci, duševni, srčni in pljučni bolniki ter športniki imajo lahko težave z dihanjem. Pogosto izvajani postopki so: učenje dihanja, izkašljevanje, drenažni položaji, masaža prsnega koša, inhalacije, aspiracije, predihavanje, meritve dihalnih funkcij, higieno dihalnih poti in svetovanje.

Fizioterapija za zdravje žensk

obravnava težave nosečnic (bolečine v medeničnem obroču, otekanje nog, slabo držo, mrtvenje rok, uhajanje urina in drugo) pred, med in po porodu. Spremljanje žensk pred in po operaciji (rak maternice in rak dojk) zmanjša zapete in pospeši rehabilitacijo. Pomembno prispevajo k zdravljenju motene funkcije medeničnega dna (urinske in fekalne inkontinence, zdrsa medeničnih organov, medenične bolečine ali spolne motnje).

Kdo so fizioterapevti, ki izvajajo specialno fizioterapevtsko obravnavo?

Objavljamo Seznam izvajalcev specialne fizioterapevtske obravnave, ki je na strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje bil objavljen 31. marca 2017.

Kriteriji, ki jih morajo fizioterapevti izpolniti, da so uvrščeni na Seznam izvajalcev specialne fizioterapevtske obravnave

Fizioterapija lahko veliko pomaga pri duševnem zdravju

Vabljeni k branju priloženega članka z naslovom Fizioterapija lahko veliko pomaga pri duševnem zdravju.

Članek

Informacije za ljudi z bolečino v spodnjem delu hrbta

V nadaljevanju si lahko preberete prispevek z naslovom Informacije za ljudi z bolečino v spodnjem delu hrbta.

Prispevek

Video: Fizioterapija

Lepo vabljeni k ogledu videoposnetka na temo fizioterapije.

Video