Čas trajanja (št. ped.ur.): 40
Kraj: Terme Zreče
Organizacijski odbor: Majda Klakočer, Andreja Lapornik
Vrsta: Tečaj
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Jožica Zupančič, dipl. fiziot., Cyriax terapevt, mednarodna učiteljica metode Cyriax pri ETGOM (European teaching group of Orthopeadic medicine)
Namen:

 • Usposabljati udeležence za uporabnost metode Cyriax v diagnostiki mehkih tkiv lokomotornega aparata v terapevtske namene,
 • predstaviti udeležencem anamnezo, funkcionalno preiskavo ter palpacijo,
 • osvojiti osnovno znanje iz področja Cyriax metode in znanj s terapevtskimi tehnikami (prečna frikcija, manipulacija, trakcija), ki so primerne za posamezne lezije mehkih tkiv gibalnega aparata,
 • zagotoviti udeležencem obnovitev znanja v perifernih sklepih ter hrbtenici po segmentih,
 • teoretično in praktično preverjati znanje za dosego naziva Cyriax terapevt oziroma fizioterapevt s specialnimi znanji.

Opredelitev ciljev:

 • obravnava zapestja, torakalne hrbtenice in kolkov,
 • ponovi vse tehnike pregleda in terapije iz predhodnih stopenj
 • udeleženci se naučijo funkcionalnega pregleda
 • funkcionalni pregled vključuje pasivno in aktivno testiranje, testi proti uporu ter palpacijo mehkih tkiv gibalnega aparata,
 • naučijo se posameznih terapevtskih tehnik Cyriax koncepta (prečne frikcije, manipulacije, mobilizacije in trakcije), naučijo se določiti natančno anamnezo in diagnozo,
 • poudarek na palpaciji – anatomiji in vivo, udeleženci razumejo funkcionalno uporabnost Cyriax metode v praksi

Ciljna populacija: fizioterapevti
Način preverjanja: teoretično in praktično z izpitom
Stopnja zahtevnosti: napredna
Predvideno št. udeležencev: 20
Uradni jezik srečanja: slovenski
Višina kotizacije: za člane ZFS 440€, za nečlane 550€

Način prijave je opisan v vabilu spodaj!

Vabilo

Prijavnica

Vstopni pogoj: na razpisan tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki so predhodni modul opravili vsaj 5 oz. 6 mesecev prej ( individualni študij, urjenje veščin). V primeru neizpolnjevanja pogoja, se prijava po preverjanju lahko zavrne!