Skoči na vsebino

Razpis volitev predsednika Sekcije za manualno terapijo

  • od

Razpis volitev predsednika Sekcije za manualno terapijo

Skladno s 47.členom Statuta ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije za manualno terapijo ZFS (SMT)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2022 – 2026)

  • za predsednika Sekcije za manualno terapijo

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.