Skoči na vsebino

Razpis za volitve predsednika sekcije za fizioterapijo živali

ZFS | Razpis za volitve predsednika sekcije za fizioterapijo živali

Sekcija za fizioterapijo živali Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Pogoji za prijavo za mesto predsednika:

  • član ZFS najmanj 10 let,
  • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidati naj k vlogi predložijo:
  • življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
Vlogo z obrazložitvijo in življenjepis pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŽIVALI«.

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do 3. 3. 2020.

Volitve bodo potekale v četrtek, 5. 3. 2020.

 

Predsednica Sekcije za fizioterapijo živali ZFS
Uršula Sovinc Bešo
dipl. fizioterapevtka in licencirana limfedem terapevtka po dr. Vodder tehniki

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.