Skoči na vsebino

Spletna registracija

Z namenom boljše uporabniške izkušnje, večje preglednosti in lažjega komuniciranja ter obveščanja smo se v okviru prenove spletne strani odločili tudi za spletno registracijo tako obstoječih kot tudi novih članov/ic Združenja fizioterapevtov Slovenije.

Preko spletne registracije bo vsak uporabnik ustvaril svoj osebni profil, v katerem bo imel pregled nad svojim članstvom, preteklimi in prihajajočimi izobraževanji/izpopolnjevanji, se prijavljal na izobraževanja/izpopolnjevanja in urejal svoje podatke.

Prijave na izobraževanja/izpopolnjevanja ter plačila članarine in kotizacij se bodo odslej izvrševali samo še preko registracijskega sistema.

Pozivamo torej tako nove, kot že obstoječe člane ZFS, da se registrirajo.