Prijava

Fizioterapija 2012, letnik 20, številka 1

Kazalo

Izvirni članek / original article

R. Vauhnik
Razlike med športnicami v različnih športih, ki imajo lahko vpliv na razlike v incidenci in tveganju za poškodbo sprednje križne vezi
Differences among sportswomen in different sports which might have a bearing on the anterior cruciate ligament injury rate and risk differences

Pregledni članek / Review

M. Jakovljević, D. Šćepanović, S. Hlebš,U. Puh
Ocenjevanje motoričnih funkcij bolnikov z multiplo sklerozo
Assessment of motor functions in multiple sclerosis patients

N. Bogerd
Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem
Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis

Š. Simončič, S. Hlebš
Z dokazi podprta fizioterapija po operaciji hernie disci v ledveni hrbtenici
Evidence based physiotherapy after disc herniation surgery in the lumbar spine

E. Nežič, U. Puh, S. Hlebš
Izvedba testa stoje na eni nogi
Procedure of the one leg standing test

Klinični primer / Case Report

N. Ribnikar, D. Novakovič
Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne endoproteze kolka
Early physiotherapy treatment of a patient after total hip arthroplasty

A. Bratuž, N. Kolar
Fizioterapevtska ocena in obravnava pacienta s popolno rupturo kit mišic infraspinatus in supraspinatus
Physiotherapeutic assessment and intervention of the patient with infraspinatus and supraspinatus tendon rupture

Izobraževanje / Education

S. Hlebš, U. Puh
Prenova študijskega programa fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani
Reorganisation of the physiotherapy study programme at Faculty of health sciences at University of Ljubljana
Prenos celotne revije