Prijava

O fizioterapiji

Fizioterapevti so usposobljeni in strokovno odgovorni za (Opis-poklica-fizioterapevt):

 • izvajanje celostne preiskave/ocene pacienta/uporabnika oz. potreb skupine uporabnikov,
 • vrednotenje ugotovitev preiskave/ocenjevanja z namenom klinične presoje o pacientu/uporabniku,
 • postavitev fizioterapevtske diagnoze, prognoze in načrta,
 • svetovanje s svojega strokovnega področja in odločanje o tem, kdaj je treba pacienta/uporabnika napotiti k drugemu zdravstvenemu strokovnjaku,
 • izvajanje programov fizioterapevtskih postopkov/zdravljenja,
 • ugotavljanje izidov fizioterapevtske obravnave posameznika,
 • pripravo priporočil za domačo uporabo/samopomoč.

Fizioterapija obsega področja preventive in programov za krepitev zdravja, zdravljenja in rehabilitacije (definicija poklica Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo, sprejeta pri ESCO in Evropski komisiji: https://www.erwcpt.eu/eu_and_advocacy/esco):

 • Fizioterapija je zdravstvena stroka za področje gibanja in priprave vadbenih programov v vseh življenjskih obdobjih in zdravstvenih stanjih. Obsega specifične postopke za posameznike ali skupine, pri katerih sta ali bi lahko bila ogrožena gibanje ali funkcioniranje zaradi bolezni, staranja, poškodbe, bolečine, zmanjšane zmožnosti, motnje ali okoljskih dejavnikov. Namen fizioterapevtskih postopkov je razvijanje, ponovno vzpostavljanje in vzdrževanje optimalnega zdravja.
  Fizioterapija je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija ter upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapija obsega interakcijo med fizioterapevtom in pacientom/uporabnikom, vključno z njegovo družino, oskrbovalci in drugimi pomembnimi zdravstvenimi strokovnjaki ter lokalnimi skupnostmi.
 • Fizioterapevti so avtonomni zdravstveni strokovnjaki, ki so odgovorni za razvijanje, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih sposobnosti pri pacientih/uporabnikih v vseh življenjskih obdobjih. Po načelih z dokazi podprte prakse se ukvarjajo z lajšanjem bolečine in zdravljenjem ali preprečevanjem telesnih posledic zdravstvenih stanj povezanih s poškodbo, boleznijo ali drugimi okvarami. Fizioterapevti opolnomočijo paciente ali njihove skrbnike za obvladovanje spremenjenega zdravstvenega stanja zunaj zdravstvenih ustanov. Delajo na področju fizioterapevtske dejavnosti in skladno s kodeksom poklicnega vedenja (Kodeks etike fizioterapevtov).

Opis poklica fizioterapevt. Objavljeno v: Fizioterapija 2013; 21 (1): 64-71.

Zaščita naziva fizioterapevt

Kodeks etike fizioterapevtov

Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso