Prijava

Kongresna dejavnost

20. kongres fizioterapevtov Slovenije

Več o kongresu

Kraj kongresa: Portorož

Več o kongresu

Datum kongresa:

četrtek, petek in sobota,
7.11.-9.11.2024
Več o kongresu

Dosedanja strokovna srečanja in kongresi Združenja fizioterapevtov Slovenije

Člani Združenja fizioterapevtov Slovenije so se od ustanovitve leta 1954, pa do prvega večjega strokovnega dogodka v letu 1975, pogosto srečevali na neformalnih strokovnih sestankih, kjer so si izmenjavali svoje izkušnje in mnenja. Udeleževali so se tudi strokovnih dogodkov Zavoda za rehabilitacijo invalidov in Ortopedske klinike v Ljubljani, pa bolnici Valdoltra, Zdravilišču Laško in na drugih krajih ob raznih priložnostih. Hodili so tudi na strokovne kongrese Jugoslovanskega združenja fizioterapevtov.

Prvi večji strokovni dogodek pod naslovom »Strokovni seminar in občni zbor« so organizirali ob 20. obletnici delovanja Društva FT in DT Slovenije v Zdravilišču Dobrna pri Celju, 26. in 27. september 1975.

Člani so v svoja nadaljnja letna strokovna srečanja posvetili fizioterapevtki Metodi Kramar, pionirki na področju razvoja fizioterapije v Sloveniji. Metoda Kramar je izhajala iz prve generacije diplomantk in je bila sprva zaposlena na Ortopedski kliniki v Ljubljani, nato pa na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, UKC, Ljubljana. Bila je tudi ena prvih predsednic društva. Srečanje so imenovali  Spominski sestanek Metode Kramar. Organizirali so jih dvanajst in so potekala neprekinjeno vsako leto v mesecu aprilu, od leta 1979 do leta 1990. Običajno so z njimi združili tudi redne letne občne zbore.

I. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana 1979, »Biološka povratna zanka«.

II. Spominski sestanek Metode Kramar, Terme Čatež, 25. in 26. april 1980, »Strokovno posvetovanje o vnetnih revmatskih boleznih«.

III. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 17. aprila 1981. »Resocializacija invalida«.

IV. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 22. april 1982. »Dodajmo življenje letom«.

V. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 22. april 1983. »Mišične in živčno-mišične bolezni«.

VI. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 19. april 1984. »Rehabilitacija roke«.
16. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

VII. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 24. in 25. april 1985. »Koleno«.
17. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

VIII. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 22. in 23 april 1986.
18. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

IX. Spominski sestanek Metode Kramar, Ljubljana, 16. in 17. april 1987.
19. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

X. Spominski sestanek Metode Kramar, Radenci, 21. in 22. april 1988.
20. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

XI. Spominski sestanek Metode Kramar, Radenci, 20. in 21. april 1989.
21. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije.

XII. Spominski sestanek Metode Kramar = I. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, 5. in 6. april 1990.
22. Občni zbor Društva FT in DT SR Slovenije. Na tem zboru so se fizioterapevti ločili od delovnih terapevtov in ustanovili Društvo fizioterapevtov Slovenije (DFS).

V prehodnem obdobju med leti 1990 do 1995, ko je ZFS prenehalo organizirati Spominske sestanke Metode Kramar in preden so strokovna srečanja začeli imenovati Kongres fizioterapevtov Slovenije, je bilo v navajanju imen srečanj in njihovih zaporednih številk (rimske ali arabske številke) nekaj neskladnosti. Kljub temu se številke potem ujamejo in tekoče tečejo do letos, ko bo 19. kongres na Rogli, oktobra 2022, zaradi epidemije organiziran po treh letih, namesto dveh.

II. Kongres fizioterapevtov Slovenije = 14. Strokovno posvetovanje slovenskih fizioterapevtov, Bovec, 23.-24. aprila 1991. »Fizioterapevtsko ocenjevanje«

III. Kongres fizioterapevtov Slovenije = 15. Strokovno posvetovanje slovenskih fizioterapevtov, Rogla, 1.-3. aprila 1993.

IV. Kongres fizioterapevtov Slovenije = 16. Strokovno posvetovanje slovenskih fizioterapevtov, Bled, 21.-23- april 1994. »Bolečina«.

V. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Rogaška Slatina, 9.-11. november 1995.

6. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Otočec, 24.-26. november 1996. »Hemiplegija«

7. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, 18.-20.september 1997. »Rehabilitacija in novosti v fizioterapiji«

8. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, 30.9.-2.10.1999. »Razvoj in novosti v fizioterapiji«

9. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Podčetrtek, Atomske toplice, 28.-30. september 2001.

10. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Čatež ob Savi, Terme Čatež, 22.-24- maj 2003.

11. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Moravske toplice, Terme, 19.-21. maj 2005.

12. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Zreče, Terme Zreče, 17.-19. maj 2007.

13. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, 15. in 16. maj 2009.

14. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Laško, 13. in 14. maj 2011. »Z dokazi podprta praksa«.

15. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, Hotel Metropol, 24. in 25. maj 2013. »Most med teorijo in prakso«.

16. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, Hotel Bernardin, 9. in 10. oktober 2015.

17. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, Hotel Bernardin , 6. in 7. oktober 2017.

18. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Laško, Hotel Thermana, 27. in 28. september 2019.

19. Kongres fizioterapevtov Slovenije, Rogla, 21. in 22. oktober 2022.

V primeru, da bi združili vse dosedanje organizirane oblike formalnih večjih strokovnih srečanj Združenja fizioterapevtov Slovenije pod eno ime, bi lahko 20. Kongres fizioterapevtov Slovenije 2024 imenovali že »32. Kongres fizioterapevtov Slovenije«.