Prijava

Organizatorji stalnega poklicnega razvoja

Spoštovani člani ZFS in drugi organizatorji stalnega poklicnega razvoja (SPR).

70. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.23/10.3.2005) določa, da imajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, med katere sodijo tudi fizioterapevti, pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja. ZFS je član Svetovnega združenja fizioterapevtov (WP) in si prizadeva ob upoštevanju mednarodnih priporočil (Minimalnih standardov stalnega poklicnega razvoja) nuditi članom kvaliteten podiplomski poklicni razvoj. Neprekinjen poklicni razvoj je eden od temeljnih standardov razvoja in vzdrževanja kakovosti fizioterapevtskih storitev, fizioterapevtova največja odgovornost pa je nudenje bolnikom kvalitetno in sodobno obravnavo ter vzdrževanje in širjenje njegovih profesionalnih kompetenc.

Vsi, ki želijo organizirati eno od oblik SPR pri ZFS, morajo skladno s Pravilnikom o SPR, od Komisije za stalni poklicni razvoj in vrednotenje stalnih poklicnih izpopolnjevanj (Komisija SPR) pridobiti soglasje za organizacijo strokovnega izpopolnjevanja. Komisija SPR prejete vloge obravnava 1-krat tedensko in na podlagi prejete dokumentacije ovrednoti strokovno izpopolnjevanje (točke OESPR).

Organizatorji SPR, ki strokovno izpopolnjevanje ORGANIZIRAJO PRVIČ, naj oddajo Vlogo za vpis v seznam stalnega poklicnega razvoja najmanj 60 dni pred pričetkom izpopolnjevanja. Vloga naj bo izpolnjena skladno z Minimalnimi standardi SPR.

Organizatorji SPR, ki PONOVNO ORGANIZIRAJO strokovno izpopolnjevanje, ki je že bilo potrjeno in ovrednoteno s strani Komisije SPR, naj oddajo Vlogo za ponovno organizacijo strokovnega izpopolnjevanja najmanj 60 dni pred pričetkom izpopolnjevanja. Vloga naj bo izpolnjena skladno z Minimalnimi standardi SPR.

Pri organiziranju strokovnih izpopolnjevanj si lahko pomagate s Pravilnikom o SPR , z opisanim postopkom organizacije stalnega poklicnega razvoja pri ZFS  in dokumentom Minimalni standardi SPR. Vlogi je potrebno priložiti tudi program izpopolnjevanja z navedenimi predavatelji (in njihovimi strokovnimi ter akademskimi nazivi), ki ga lahko organizator SPR izdela sam ali pa si pomaga s predpripravljenim obrazcem. Za predavatelje, ki na strokovnem izpopolnjevanju predavajo prvič in več kot 2 pedagoški uri (90 minut), je potrebno navesti tudi njihove reference s področja predavanja in priložiti njihov življenjepis.

V kolikor imate težave pri oddajanju elektronske vloge, se obrnite na [email protected]