Prijava

Namen

Nameni Združenja so zlasti:

 • razvija in spodbuja visoko stopnjo strokovnega dela in etičnega ravnanja fizioterapevta;
 • spremlja in proučuje vprašanja strokovnega dela fizioterapevtov in predlaga ukrepe za njihovo boljše in pravilnejše reševanje;
 • spremlja in proučuje problematiko vzgoje in izobraževanja fizioterapevtov in vzpodbuja podiplomsko izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov;
 • sodeluje z državnimi organi , strokovnimi komisijami in zavodi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na zdravstveno problematiko in organizacijo zdravstvene in fizioterapevtske stroke;
 • spremlja novosti v svoji stroki doma in na tujem in iz drugih medicinskih področij, ki so povezana s fizioterapijo;
 • vzpodbuja medsebojno obveščanje in izmenjavo informacij;
 • se dogovarja: o zdravstveni politiki, mednarodnemu sodelovanju, založniški dejavnosti in financiranju;
 • podeljuje diplome in priznanja Združenja posameznikom, strokovnim sekcijam in regionalnim enotam, ki so s svojim strokovnim in organizacijskim delom dosegli pomembne uspehe na področju fizioterapije.

Za dosego namena in postavljenih nalog organizira Združenje fizioterapevtov Slovenije:

 • strokovna in druga predavanja;
 • tečaje in seminarje za svoje člane;
 • kongrese, posvetovanja, dogovarjanja in zborovanja, na katerih sodeluje s strokovnimi zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami;
 • časopisno založniško dejavnost s področja dejavnosti društva -strokovnega združenja v skladu z veljavnimi predpisi.

Več informacij: Statut

WCPTWorld confederation for Physical TherapySlovenija – članica WCPT
ER-WCPTEuropean region World confederation for Physical TherapySlovenija – članica ER-WCPT