Prijava

Vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj

Komisija za stalni poklicni razvoj in vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj (Komisija SPR) v skladu s Pravilnikom o stalnem poklicnem razvoju pri ZFS opravlja vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki jih ni potrdila Komisija SPR (npr. strokovna izpopolnjevanja v tujini, strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizirajo drugi organizatorji). Vrednotenje izvaja v skladu z merili vrednotenja, ki so Priloga 1 Pravilnika o stalnem poklicnem razvoju pri ZFS.

Udeleženec strokovnega izpopolnjevanja, ki ga ni potrdila Komisija SPR, odda vlogo za vrednotenje strokovnega izpopolnjevanja in priloži:

  • kopijo programa strokovnega izpopolnjevanja,
  • potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju.

Komisija SPR bo prejete vloge obravnavala ter v roku 30 dni izdala sklep o ovrednotenju strokovnega izpopolnjevanja in številu priznanih OESPR (osnovnih izobraževalnih enot stalnega poklicnega razvoja).

Vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj s strani Komisije SPR je za člane ZFS brezplačno (izpopolnjevanja, opravljena v času članstva), za nečlane ZFS se obračuna po veljavnem ceniku storitev ZFS.