Prijava

Predsedstvo

Predsedstvo / vodstvo ZFS

doc. dr. Tine Kovačič
Predsednik
Zdravstvena fakulteta
Janez Špoljar, mag. fiziot.
Podpredsednik
URI Soča
Barbara Cencelj Lukašev
Tajnica
ZFS, Linhartova 51,Lj.
051 442 626
Maša Svoljšak
Blagajnik

Predsedstvo odborov in komisij

Nadzorni odbor

Srečko Plešnik, viš. fiziot.
Predsednik

Statutarna komisija

Adrijana Marc, dipl. fiziot.
Predsednica

Komisija SPR

doc. dr. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.
Predsednica

Uredniško-znanstveni odbor

izr. prof. dr. Alan Kacin
Glavni in ogovorni urednik revije Fizioterapija

Komisija za zasebno dejavnost in izdajo mnenj

Valerija Pretnar Ramovš
Predsednica

Komisija za priznanja ZFS

doc. dr. Tine Kovačič
Predsednik

Odbor za strokovna vprašanja

Janez Špoljar, mag. fiziot.
Predsednik

Častno razsodišče

Darijan Zorko, dipl. fiziot.
Predsednik

Predsedstvo regij

Koordinator regij

Sandra Fabjan, dipl. fiziot.
Predsednica

Celjska regija

Marja Madarasi, dipl. fiziot.
Predsednica

Dolenjska regija

Teja Kozan, dipl. fiziot.
Predsednica

Gorenjska regija

Anja Gantar Filiplič, dipl. fiziot.
Predsednica

Goriška regija

Jerneja Vodopivec, dipl. fiziot.
Predsednica

Ljubljanska regija

Petra Dovč, dipl. fiziot.
Predsednica

Mariborska regija

Eva Globokar, dipl. fiziot.
Predsednica

Pomurska regija

Sandra Fabjan, dipl. fiziot.
Predsednica

Obalna regija

Nina Bizjak, dipl. fiziot.
Predsednica

Predsedstvo sekcij

Koordinator sekcij

Andrea Backović Juričan, viš. pred., univ. dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot.

Sekcija za nevrofizioterapijo

izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija za manualno terapijo

Christian Aldo Feindler, dipl. fiziot.
Predsednik

Sekcija za fizioterapijo v športu

doc. dr. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk

Mojca Rostohar, dipl. fiziot., mag. prof. zg. uč.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov v OZV

Petra Žagar, dipl. fiziot.
Predsednica
041 453 843

Sekcija fizipterapevtov v geriatriji

Danielle Jagodic, dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja

Andrea Backović Juričan, viš. pred., univ. dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov

Alenka Jerič Jaklič, viš. fiziot.
Predsednica

Sekcija študentov fizioterapije

Jana Hočevar, dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo

Karmen Vrček, dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč

Simona Pavlič Založnik, dipl. fiziot.
Predsednica