Prijava

Ocenjevanje dejavnosti in sodelovanja

Ocenjevanje dejavnosti in sodelovanja

SPREMINJANJE IN VZDRŽEVANJE TELESNEGA POLOŽAJA

Ravnotežje


HOJA IN PREMIKANJE

Sposobnost hoje


Samoocenjevalna orodja


PRENAŠANJE, PREMIKANJE IN ROKOVANJE S PREDMETI

Fina motorika roke

  • test devetih zatičev (NHPT)


Funkcijske sposobnosti zgornjega uda


KOMBINIRANA MERILNA ORODJA


KAKOVOST ŽIVLJENJA