Prijava

Fizioterapija 2013, letnik 21, številka 1 (januar)

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

V. Žagar, D. Šćepanović, M. Jakovljević
Urinska inkontinenca in zmogljivost prijema roke
Correlation between urinaryincontinence and hand grip strength

T. Kovačič
Vpliv terapije s pomočjo konja na ravnotežje, samopodobo in splošno poučenost mladostnikov s cerebralno paralizo: pilotska študija z uporabo protokola kontrolne klinične študije
Impact of equine assisted therapy on balance, self-esteem and general educational attainment of adolescents with cerebral palsy: pilot study using randomized control study design

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

D. Rugelj, P. Palma
Bergova lestvica za oceno ravnotežja
Berg balance scale

E. Behrić, D. Šćepanović
Učinkovitost raztezanja pri preprečevanju in odpravljanju kontraktur pri okvarah osrednjega in perifernega živčevja
The effectiveness of stretching in prevention and elemination of contractures in the central and peripheral nervous system disorders

M. Železnikar, M. Divjak
Učinki vadbe proti uporu pri pacientih z osteoartritisom kolena
Effect of resistance exercise in patients with knee osteoarthritis

M. Jakovljević
Časovno merjeni test vstani in pojdi: pregled literature
Timed up and go test

T. Grapar Žargi, A. Kacin
Ishemična priprava človeške skeletne mišice
Ischemic conditioning of human skeletal muscle

 

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

J. Špoljar
Vadba hoje s sistemom Lokomat pri pacientu z nepopolno okvaro hrbtenjače v vratnem delu v kroničnem obdobju: poročilo o primeru
Robot-assisted gait training in patient with chronic incomplete cervical spinal cord impairment

RAZVOJ STROKOVNEGA PODROČJA / PROFESSIONAL ISSUES AND DEVELOPMENT

Razširjen strokovni kolegij za fizioterapijo
Opis poklica fizioterapevt
Description of physical therapy
Prenos celotne revije