Prijava

Fizioterapija 2013, letnik 21, suplement 1

KAZALO

VABLJENA PREDAVANJA / INVITED LECTURES

W.G. Boissonnault
Screening for medical referral

J.S. Boissonnault
Exercise for low back pain and pelvic girdle pain in pregnancy

M. Grubišić
Regulation of physiotherapy in Croatia

PREDAVANJA / ORAL PRESENTATIONS

Mišično-skeletna fizioterapija 1 / Musculoskeletal physiotherapy 1

D. Beckwée, PT, P. Vaes, M. Cnudde, E. Swinnen, I. Bautmans
Explaining the beneficial effect of exercise in knee osteoarthritis

R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M.G Barcellona, M.C Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj
Robotsko merjene anteriorne laksnosti kolenskega sklepa
Robotic testing of knee anterior laxity

S. Pavlič Založnik, M. Sajovic
Izokinetična ocena funkcije kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi
Isokinetic evaluation of knee joint function after anterior cruciate ligament reconstruction

P. Dovč, D. Sok
Fizioterapija po artroskopiji kolka z rekonstrukcijo labruma
Rehabilitation after hip arthroscopy with reconstruction of labrum

N. Majcen, B. Hribernik, A. Jevšnik
Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardni fizioterapiji
The use of Wii balance board as a supplement to conventional physiotherapy

Nevrofizioterapija 1 / Neurophysiotherapy 1

E. Kerckhofs, M. Van Der Voorde, L. Harnie
The impact of coping style on quality of life in persons with Parkinson’s disease

T. Drev, I. Dolinšek, U. Puh
Učinki vadbe s sistemom Nintendo Wii Fit na ravnotežje pri bolniku s Parkinsonovo boleznijo – poročilo o primeru
Effects of training with Nintendo Wii Fit on balance at a patient with Parkinson’s Disease – a case report

P. Malešič, N. Goljar
Vpliv uporabe elastičnih lepilnih trakov na bolečino in obseg gibljivosti ramenskega sklepa pri pacientih po možganski kapi: pilotska študija
The effect of elastic adhesive tapes on pain and mobility in the shoulder joint in patients after stroke: a pilot study

B. Čeru
Fizioterapija pacienta z nepopolno okvaro vratnega dela hrbtenjače z bolečo ramo – poročilo o primeru
Physiotherapy of a patient with incomplete spinal cord injury and shoulder pain – a case report

M. Knoll, J. Tonin
Fizioterapija bolnika s klopnim meningoencefalitisom – poročilo o primeru
Physiotherapy of a patient with tick-borne encephalitis – a case report

Splošne teme 1 / General themes 1

A. Backović Juričan
WCPT mreža za promocijo zdravja v življenju in pri delu
WCPT Network for Health Promotion in Life and Work

A. Kancilija Staničić, M. Divjak
Potreba po organizaciji fizioterapije na domu
The need for organisation of home-based physiotherapy

D. Tominc, S. Hlebš, U. Puh
Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želene usmeritve po končanem študiju
Factors that influence the decision to study physiotherapy, understanding of the profession and preferred orientation after graduation

M. Kovačić, M. Divjak
Študenti fizioterapije in invalidnost: modeli, odnos in študij fizioterapije
Physiotherapy students and disability: models, attitude and physiotherapy studies

Varovanje zdravja žensk / Women’s health

D. Šćepanović, G. Simetinger
Terapija s transkutano električno živčno stimulacijo pri pacientki z izzvano vulvodinijo – poročilo o primeru
Transcutaneous electrical nerve stimulation in a patient with provoked vulvodynia – a case report

P. Radež, D. Šćepanović, A. Backović Juričan
Prisotnost fizioterapije v okviru šol za starše v Sloveniji
The physiotherapy components within the antenatal classes in Slovenia

V. Sila, D. Šćepanović, L. Žgur, I. Verdenik
Simfizioliza po porodu: prevalenca in dejavniki tveganja
Symphysiolysis after labour: prevalence and risk factors

A. Oman, D. Šćepanović, I. Verdenik
Urinska inkontinenca v nosečnosti in po porodu
Urinary incontinence in pregnancy and postpartum

I. Zabukovec, D. Šćepanović
Konservativno zdravljenje urinske inkontinence po radikalni prostatektomiji – pregled literature
Conservative treatment of urinary incontinence after radical prostatectomy – literature review

Mišično-skeletna fizioterapija 2 / Musculoskeletal physiotherapy 2

A. Barič, S. Hlebš
Epidemiološke značilnosti poškodb v slovenskem rokometu
Epidemiology of injuries in Slovene handball

T. Piškur, M. Jakovljević
Razlike v somatotipu med atleti veterani tekmovalci in netekmovalci
Differences in somatotype between veteran athletic competitioners and non-competitioners

P. Palma, E. Martini, S. Hlebš
Zanesljivost Constantove ocenjevalne lestvice funkcije rame
Reliability of the Constant shoulder function assessment scale

A. Zupanc
Učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja
Effects of kinesio taping on vastus medialis obliquus muscle activity after knee endoprosthesis after resection of tumor

N. Klar, M. Divjak
Program stopnjevane vadbe v vodi pri poskusni multidisciplinarni obravnavi sindroma fibromialgije – poročilo o primeru
Progressive programme of hidrotherapy in first trial multidisciplinary approach of fibromyalgia syndrome – a case report

Nevrofizioterapija 2 / Neurophysiotherapy 2

E. Swinnen, J.P. Baeyens, S. Pintens, J. Van Nieuwenhoven, S. Ilsbroukx, R. Buyl, M. Goossens, R. Meeusen, E. Kerckhofs
Trunk muscle activity in patients with multiple sclerosis: the influence of body weight support

J. Špoljar, P. Obreza
Uporaba vidne povratne informacije na sistemu Lokomat pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače – pregled literature
The use of visual feedback with the system Lokomat in patients with incomplete spinal cord injury – literature review

T. Krizmanič, K. Grabljevec, M. Gorišek Humar, A. Olenšek
Učinki vadbe hoje z različnimi fizioterapevtskimi postopki, vključno s sistemom Lokomat, pri pacientki z dedno spastično paraparezo – poročilo o primeru
Effect of gait training with conventional physiotherapy and Lokomat system in a patient with hereditary spastic paraparesis – a case report

M. Kržišnik, N. Goljar
Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med ocenjevalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalne hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi
Evaluation of comprehensibility of Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) and conformity among raters in patients after stroke

M. Rudolf, N. Goljar
Ocena skladnosti med ocenjevalci za slovenski prevod krajše različice testa za oceno sistemov ravnotežja (mini-BESTest) pri pacientih po možganski kapi
Assessment of conformity among raters using Slovenian translation of the short version of Balance evaluation systems test (mini-BESTest) in patients after stroke

Mišično-skeletna fizioterapija 3 / Musculoskeletal physiotherapy 3

B. Pantar, M. Klauser
Diagnostika in fizioterapija pri pacientki z nestabilnostjo zgornje vratne hrbtenice – poročilo o primeru
Diagnosis and physiotherapy of a patient with instability in upper cervical spine – a case report

Ž. Arko
Teoretične osnove in dokazi o učinkovitosti mobilizacije fascij
Theoretical backgrounds and effectiveness of fascial mobilization

B. Koščak Tivadar
Manualna terapija in drugi fizioterapevtski postopki na področju glave
Manual therapy and other physiotherapeutic methods on region of the head

N. Naglič
Znanstveno dokazan pristop vadbe za obravnavo skolioz
Scientific Exercise Approach to Scoliosis

S. Kokalj, S. Bajuk, T. Piškur, I. Cikajlo
Primerjava učinkov vadbe za ravnotežje na ravnotežni deski in pritiskovni plošči Gamma pri pacientih s kronično bolečino v križu
Comparison of the effects of exercise on balance on wobble board and Gamma dynamographic platform in subjects with chronic low back pain

Nevrofizioterapija 3 / Neurophysiotherapy 3

T. Kovačič
Vpliv vadbe motoričnih aktivnosti na grobo motorično funkcijo otrok s cerebralno paralizo: pilotska študija
Impact of motor activities training program on gross motor function of children with cerebral palsy: a pilot study

I. Jemec Štukl, M. Božič, K. Groleger Sršen
Učinkovitost serijskega mavčenja pri otrocih s cerebralno paralizo
Efficiency of serial casting in children with cerebral palsy

M. Božič, K. Groleger Sršen, I. Vrečar
Uspešnost učenja plavanja po konceptu Halliwick pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi
Effectiveness of Halliwick concept based program of teaching swimming in children with disabilities

Z. Zupanc-Starič
Vpliv vadbe s pripomočkom za spodbujanje mišic stabilizatorjev Flexi-bar na ravnotežje pri bolniku z multiplo sklerozo – študija primera
The influence of training with Flexi-bar on balance in a multiple sclerosis patient – single case study

N. Šparovec, M. Rudolf, U. Puh
Takojšnji vpliv masaže stopala na ravnotežje in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi
Immediate effects of foot massage on standing balance and walking speed in stroke patients

J. Martinuzzi
Fizioterapevtska obravnava pacientov z disfagijo
Physiotherapy in patients with dysphagia

Splošne teme 2 / General themes 2

M. Mihelj, M. Trlep, A. Hribar, U. Puh, M. Munih
BIMEO – sistem za dvoročno in enoročno vadbo z zgornjimi udi
BIMEO – a system for bimanual and unimanual training of upper extremities

M. Krejči Hrastar
Uporaba metode Brain gym® v fizioterapiji
Use of Brain gym® in physiotherapy

T. Knific, M. Divjak
Aktivnosti in terapija s pomočjo psov: uporaba v fizioterapiji
Dog assisted activity and treatment: use in physiotherapy

B. Ravnak, A. Fidler
Koristi terapevtskega potapljanja v moderni hidroterapiji
The benefits of therapeutic scuba diving in modern hydrotherapy

K. Glažar, N. Bogerd, T. Grapar Žargi, A. Kacin
Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field

M. Kastelic
Sistem svetlobne terapije Bioptron
The bioptron light therapy system

PREDSTAVITVE PLAKATOV / POSTER PRESENTATIONS

L. Chernikova, N. Toropova, T. Razinkina, V. Domanskiy, Y. Sobakin, S. Koshelev, S. Kostyukovskiy
Multiprogramme dynamic electrostimulation in rehabilitation of patients with the central and peripheral nervous system diseases

R. Javornik, B. Primožič, E. Vrabič, B. Jesenšek Papež
Uporaba različnih fizioterapevtskih postopkov pri rehabilitaciji pacienta po rekonstruktivni operaciji roke – poročilo o primeru
The use of various physiotherapy procedures in rehabilitation of a patient after reconstructive hand microsurgery – a case report

S. Bajuk, N. Naglič, S. Kokalj, J. Vidmar, K. Jere, J. Podbevšek, K. Gregorčič Trček, N. Klar
Učinkovitost šole proti bolečini v hrbtenici
Effectiveness of the back school educational program

M. Friede
Effects of a single postero-anterior mobilization on the lumbar flexion range of motion

A. Knezović Svetec
Assessment and treatment of an adult after stroke with the Bobath concept – a case report

K. Logar
Naprava za korekcijo everzije stopala med hojo pri pacientki po možganski kapi »nogomer« – poročilo o primeru
A device to correct foot eversion in walking after stroke “Foot-meter” – a case report
Prenos celotne revije