Prijava

Fizioterapija 2014, letnik 22, številka 1 (april)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

M. Stanković, D. Šćepanović, M. Jakovljević
Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah
Repeatability and correlation of Active Straight Leg Raise test and Colour Visual Analogue Scale in pregnant women

N. Šparovec, M. Rudolf, U. Puh
Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi
Immediate effects of foot massage on one-leg stance and gait speed in stroke patients

M. Kržišnik, N. Goljar
Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med preiskovalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi
Evaluation of comprehensibility and conformity among raters using the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke

R. Vauhnik, A. Jeraj, K. Glinšek, D. Rugelj
Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB
Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer

N. Sonc, D. Rugelj
Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih
Normative values of Four square step test

T. Dragan, A. Kacin
Analiza vadbenih programov v koronarnih društvih in klubih v Sloveniji
Analysis of exercise programmes in coronary clubs in Slovenia

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

U. Puh
Test hoje na 10 metrov
10 meter walk test

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

A. Zupanc
Vadba na ravnotežni plošči Wii v sedečem položaju pri pacientu z Guillain Barrejevim sindromom
Training on Wii balance board in sitting position with Guillain Barre patient
Prenos celotne revije