Prijava

Fizioterapija 2014, letnik 22, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

I. Hudej, M. Jakovljević
Učinek elastičnega lepilnega traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice
Effects of kinesio tape on active thoraco-lumbar spine range of motions

P. Palma, U. Urankar, U. Puh
Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položaj sklepa
Immediate effects of kinesio taping of the gastrocnemius and tibialis anterior muscles on balance and joint position sense

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

P. Obreza, M. Marn Radoš
Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače
Evaluation of walking in physiotherapy in patients with spinal cord injury

A. Zupanc
Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih
Training on Wii balance board by elderly

A. Bratuž, A. Kacin
Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic
Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance

I. Dokl, D. Šćepanović, G. Simetinger
Ženske spolne disfunkcije – 1. del: klasifikacija
Female sexual dysfunction – part 1: classification

M. Jakovljević, U. Puh
Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico
Pain intensity assessment using visual analogue scale

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

B. Koščak Tivadar
Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah: poročilo o primeru
The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders: Case report
Prenos celotne revije