Prijava

Fizioterapija 2015, letnik 23, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

D. Rugelj, F. Sevšek
Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah
Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women

V. Marušič, J. Debevc, A. Egete, S. Ozimek, M. Vidovič
Aktivacijska miza MoVi – časovni normativi
”MoVi” activation table – time norms

T. Kovačič, P. Žnidarčič
Vpliv intenzivne razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s terapijo s konjem na telesno pripravljenost otrok s posebnimi potrebami
Impact of intensive neurodevelopmental treatment approach in combination with equine assisted therapy on physical fitness in children with special needs

U. Puh, N. Pavlič, S. Hlebš
Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije: zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju zdravih mladih odraslih
Single-leg stance test according to the principle of clinical test of sensory interaction and balance: intra-ratter reliability in assessment of healthy young adults

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

A. Mrgole, M. Jakovljević
Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije: pregled literature
The effect of the kinesio taping on pain different etiology: literature review

J. Špoljar, U. Puh
Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače: sistematični pregled literature
Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury: a systematic review

V. Podlogar, A. Kacin, R. Vauhnik
Preobremenitvene poškodbe pri kolesarjih: pregled literature
Overuse injuries among cyclists: literature review
Prenos celotne revije