Prijava

Fizioterapija 2016, letnik 24, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

P. Palma, J. Tkalec, U. Puh
Primerjava občutka za položaj kolenskega sklepa v zaprti kinematični verigi pri stoji na trdi in mehki podlagi
Comparison of the knee joint position sense in closed kinematic chain in standing on a firm and compliant surface

J. Bornšek, R. Vauhnik, M. Jakovljević
Učinki hlajenja in kompresije kolena na anteriorno laksnost kolena
Knee cooling and compression effects on knee anterior laxity

S. Hlebš, J. Mavsar
Kakšen je najboljši položaj sedenja za hrbtenico po mnenju slovenskih fizioterapevtov
What do Slovenian physiotherapists consider to be the best spinal sitting posture

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

H. Žunko, U. Puh
Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem položaju – pregled literature
Reliability of the weight-bearing ankle joint dorsiflexion range of motion measurement – literature review

S. Zupanič, D. Šćepanović, V. Globevnik Velikonja
Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem – pregled literature
Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high risk pregnant women – literature review

S. Lubej, U. Puh
Učinkovitost miselne vadbe pri pacientih po možganski kapi – sistematični pregled literature
Effectiveness of mental practice in patients after stroke – a systematic review

Š. Kralj, D. Weber, A. Kacin
Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zdravljenju tendinopatij rotatorne manšete – pregled literature
Effectiveness of therapeutic ultrasound for treatment of rotator cuff tendinopathies – literature review

D. Rugelj
Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih
The model of multicomponent balance specific exercise programme for elderly
Prenos celotne revije