Prijava

Fizioterapija 2016, letnik 24, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

U. Puh, E. Behrić, S. Zatler, M. Rudolf, M. Krtišnik
Razvrstitev funkcijske premičnosti: zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri pacientih po možganski kapi
Functional ambulation classification: intra-rater and inter-rater reliability in patients after stroke

A. Regner, D. Rugelj
Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejših preiskovancev
Star Excursion Balance Test: Comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

Ž. Kukec, A. Kacin
Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic – pregled literature
The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries – literature review

A. Perko, A. Kacin, P. Palma
Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive – pregled literature
Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture – literature review

T. Lipovšek, D. Weber, M. Jakovljević
Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda – sistematični pregled literature
The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance – systematic literature review

R. Vauhnik, A. Kacin
Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih – pregled literature
Risk factors associated with overuse shoulder injuries in volleyball players – literature review

U. Puh, M. Dečman, P. Palma
Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude – pregled literature
The content and effectiveness of proprioceptive training programmes for the lower limbs – literature review

U. Matkovič, V. Jan, K. Dolinar, N. Škorja, K. Miš, T. Marš, M. Podbregar, S. Pirkmajer
Patofiziologija skeletne mišice pri cerebralni paralizi
Pathophysiology of skeletal muscle in cerebral palsy
Prenos celotne revije