Prijava

Fizioterapija 2017, letnik 25, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

L. Duh, T. Kovačič
Vpliv razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov na gibljivost oseb s spastično diplegijo
Impact of neurodevelopmental treatment in combination with kinesio taping on the flexibility in people with spastic diplegia

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

U. Puh, S. Lubej
Merske lastnosti funkcijskega testa zgornjega uda
Psychometric properties of the action research arm test

D. Dobnik, R. Vauhnik
S tekaško obutvijo povezani dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjih udov rekreativnih tekačev
Running shoes risk factors for lower limb injuries in recreational runners

M. Rostohar, D. Šćepanović
Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna
Mobile applications for pelvic floor muscle training

T. Orešnik, A. Kacin
Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2
Effects of resistance training on glycemic control and body composition in type 2 diabetic subjects

V. Podlogar, U. Puh
Merske lastnosti vprašalnika Quick DASH za oceno funkcije zgornjega uda
Measurement properties of the Quick DASH questionnaire for assessment of upper limb function

J. Piculin, D. Weber, A. Kacin
Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi
Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament

L.M. Rwankuba, D. Rugelj
Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena
The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential currents on pain intensity in people with knee osteoarthritis

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

R. Vauhnik, R. Matjaž, D. Rugelj
Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa – študija primera
Influence of whole body vibration workout on balance in later phase of rehabilitation after knee dislocation – case study

RAZVOJ STROKOVNEGA PODROČJA / PROFESSIONAL ISSUES AND DEVELOPMENT

Kodeks etike fizioterapevtov
Prenos celotne revije