Prijava

Fizioterapija 2017, letnik 25, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

T. Drev, M. Marn Radoš, U. Puh, J. Špoljar
Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače – retrospektivna študija
Outcomes of 10-meter walk test and 6-minute walk test in patients with incomplete spinal cord injury – retrospective study

J. Meško, T. Kovačič, M. Kovačič
Učinki intenzivne metode Therasuit v kombinaciji z razvojno nevrološko obravnavo na grobo gibalno funkcijo otrok s cerebralno paralizo
The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke

P. Malešič, N. Goljar, B. Horvat
Takojšnji vpliv elastičnih lepilnih trakov na bolečino in obseg gibljivosti v rami pri pacientih v subakutni fazi po možganski kapi
The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

T. Lipovšek, U. Puh
Učinkovitost balneoterapije pri pacientih s kronično bolečino v križu – sistematični pregled literature
Effectiveness of balneotherapy in patients with chronic low back pain – systematic literature review

D. Mikša Pušnik, T. Grapar Žargi, U. Puh
Učinkovitost pristop senzorne integracije za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z nevrološkimi okvarami
Effectiveness of sensory integration approach for motor abilities in children with neurological impairments

I. Hrvatin, S. Hlebš
Učinek stopnjevane dejavnosti pri obravnavi kronične nespecifične bolečine v križu
The effect of graded activity protocol for chronic nonspecific low back pain

M. Amon
Povezava sedečega načina življenja starejših odraslih s srčno-žilnim in presnovnim zdravstvenim stanjem
The association of sedentary behaviour of older adults with the cardiovascular and metabolic health

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

P. Kolarič, T. Grapar Žargi, A. Kacin
Učinki ishemične vadbe z majhnim uporom na velikost in zmogljivost mišice quadriceps femoris pri pacientu po artroskopski resekciji meniskusa – študija primera
Effects of a low resistance ischemic exercise on performance and hipertrophy of quadriceps femoris muscle in a patient after artroscopic partial meniscectomy – case study
Prenos celotne revije