Prijava

Fizioterapija 2018, letnik 26, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

S. Hlebš, V. Salmič
Izid testa sesedanja sede in prvega testa mobilizacije živčevja za zgornji ud pri zdravih odraslih
The outcome of seated slum test and upper limb neural tension test 1 among healthy young adults

J. Špoljar, N. Goljar, G. Vidmar, U. Puh
Zanesljivost, veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače
Reliability, validity and ceiling effect of the Slovenian translation of the spinal cord injury functional ambulation inventory

N. Novak, D. Rugelj
Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev
Effects of consecutive measurements of postural sway during standing on compliant surface

A. Zupan, U. Puh
Indeks premičnosti de Morton: zanesljivost med preiskovalci pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami
De Morton mobility index: inter-rater reliability in patients with musculoskeletal impairments

M. Rudolf, M. Kržišnik, N. Goljar, G. Vidmar, H. Burger
POPRAVEK ČLANKA: Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov, udeleženih pri uravnavanju ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest). Fizioterapija 2013; 21 (2): 1-11.

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

K. Fon, A. Kacin, D. Weber
Učinki udarnih globinskih valov na tkiva in celice
Effects of extracorporeal shock wave therapy on tissues and cells

S. Novak, D. Rugelj, D. Weber
Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših odraslih
Effects of whole body vibration on balance in older adults

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

K. Žust, D. Šćepanović
Fizioterapevtska obravnava noseče pacientke z bolečino v medeničnem obroču v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov – poročilo o primeru
Physiotherapy treatment of a pregnant patient with pelvic girdle pain in combination with a kinesiology tape application – case report
Prenos celotne revije