Prijava

Fizioterapija 2018, letnik 26, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

K . Valenčič, D. Rugelj
Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi
The effect of three different cognitive tasks on timed up and go test results in physically active older adults

P. Palma, B. Sušec, U. Puh
Zanesljivost posameznega preiskovalca pri merjenju občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa z elektrogoniometrom
Intratester reliability of the talocrural joint position sense measurement with electrogoniometer

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

T. Košir, R. Vauhnik
Učinki različnih pasivnih in aktivnih postopkov za korekcijo proniranega stopala – pregled literature
The effects of different passive and active methods for correction of foot pronation – literature review

M. Špenko, T. Žargi, A. Kacin
Vpliv različnih fizioterapevtskih metod na zavestno aktivacijo mišice quadriceps femoris po pretrganju sprednje križne vezi
The influence of various methods of physiotherapy on volitional muscle activation of the quadriceps femoris muscle after anterior cruciate ligament rupture

K. Stanonik, D. Ščepanović
Vpliv električne stimulacije posteriornega tibialnega živca na simptome urgentne urinske inkontinence – sistematični pregled literature
The effect of the electrical stimulation of the posterior tibial nerve on the symptoms of the urge urinary incontinence – systematic literature review

S. Jelen, U. Puh
Merske lastnosti testa nadzora trupa in povezanost nadzora trupa z izboljšanjem funkcioniranja
Psychometric properties of the trunk control test and relationship of trunk control with improvement of functioning

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

J. Tkalec, A. Zupanc
Vadba na ravnotežni plošči Wii sede pri pacientki z obojestransko amputacijo spodnjih udov – poročilo o primeru
Training on Wii balance board in sitting in patient with bilateral amputation of lower limbs – a case report

Etične smernice objavljanja v reviji Fizioterapija
Ethical guidelines for publication in Fizioterapija journal
Prenos celotne revije