Prijava

Fizioterapija 2019, letnik 27, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

D. Rugelj, M. Sešek
Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih
Evaluation of floor and ceiling effect of the modified mini-BESTest for two groups of elderly

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

K. Jenko, S. Hlebš
Učinki mobilizacije živčevja na kronično nespecifično bolečino v križu
Effects of neural mobilization on chronic nonspecific low back pain

T. Štefin, U. Puh
Učinkovitost krožne vadbe za izboljšanje premičnosti pri ljudeh v kroničnem obdobju po možganski kapi – sistematični pregled literature
Effectiveness of circuit class therapy for improving mobility in people with chronic stroke – systematic literature review

J. Piculin, A. Kacin
Vpliv togih lepilnih trakov na obremenitev krožnih vezi prstov pri plezalcih – sistematični pregled literature
The influence of nonelastic adhesive taping on loading of finger tendon pulleys in rock climbers – systematic literature review

B. Pantner, U. Puh
Ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti na spodnjih udih
Assessment of touch treshold on the lower limbs with monofilaments

S. Hlebš, A. Rossone
Učinki mobilizacije živčevja pri pacientih z bolečino v vratu nevrološkega izvora – sistematični pregled literature
Effects of neural mobilization at patients with neurologic neck pain – systematic literature review

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

T. Berčič, T. Žargi, A. Kacin
Učinki ishemične vadbe na kronično oslabelost mišice quadriceps femoris pri pacientu z večkratnim kirurškim zdravljenjem kolena – poročilo o primeru
Effects of ischemic training on chronic weakness of quadriceps femoris muscle in a patient with multiple surgery of a knee – a case report
Prenos celotne revije