Prijava

Fizioterapija 2020, letnik 28, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

M. Pavlović, D. Rugelj
Test stoje na eni nogi na pritiskovni plošči – zanesljivost pri mlajših in veljavnost pri starejših ženskah
Single – leg stance test measured with a force platform – reliability for young and validity for older women

A. Zupanc
Povezanost med zmogljivostjo mišic spodnjih udov, ravnotežjem in spososbnostjo hoje pri pacientih z okvarami perifernega živčevja
Correlations between muscle strength of lower limbs, balance and walking ability in patients with impairments of peripheral nerves

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

S. Vesel, A. Kacin, D. Weber
Učinki terapije z laserjem nizke intenzitete na zmogljivost štiriglave stegenske mišice – sistematični pregled literature
Effects of low intesity laser therapy on muscle performance of quadriceps femoris muscle – systematic literature review

I. Hrvatin, R. Vauhnik
Učinek vaj za stabilizacijo lopatic na bolečino in funkcijo ramenskega sklepa pri pacientih s subakromialnim utesnitvenim sindromom – sistematični pregled literature
Effect of scapular stabilization exercises on pain and function of the shoulder joint in patients with subacromial impingement syndrome – systematic literature review

D. Popič, A. Kacin
Učinki udarnih globinskih valov pri športnikih s tendinopatijo patelarnega ligamenta
Effects of extracorporeal shockwaves on patellar ligament tendinopathy in athletes

L. Jović, R. Vauhnik
Vpliv programa FIFA 11+ na telesno zmogljivost mladih športnikov
Effect of FIFA 11+ program on physical performance of young athletes

N. Čelofiga, U. Puh
Merske lastnosti lestvice samozaupanja pri dejavnostih, povezanih z ravnotežjem, pri starejših odraslih
Measurement properties of the activities-specific balance confidence scale in older adults

KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT

E. Fabiani, M. Cescutti, A. Golob, M. Knoll, M. Končina, S. Kos, M. Oblak, I. Primožič, A. Šmuc, J. Tonin, A. Kapel
Merske lastnosti lestvice samozaupanja pri dejavnostih, povezanih z ravnotežjem, pri starejših odraslih
Physiotherapy management of hospitalized patient with COVID-19 – a sigle case study

Poročilo o delu uredniškega odbora od leta 2012 do konec leta 2020
Prenos celotne revije