Prijava

Fizioterapija 2023, letnik 31, številka 1 (junij)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

E. Prezelj, T. Lipovšek, U. Puh
Povezanost izida testa petih vstajanj s stola z mišično jakostjo ekstenzorjev kolka in kolena ter dinamičnim ravnotežjem pri funkcijsko samostojnih starejših odraslih
Relationship between the five times sit to stand test and hip and knee extensor muscle strength and dynamic balance in functionally independent older adults

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

T. Tomc Žargi
Vpliv progresivne vadbe proti uporu na mišično zmogljivost in funkcijo pri otrocih in mladostnikih s cerebralno paralizo
The effects of progressive resistance training on muscle strength and function of children and adolescents with cerebral palsy

K. N. Vrbinc, T. Tomc Žargi
Primerjava izidov operativnega in konservativnega zdravljenja rupture zadnje križne vezi
Comparison of surgical and conservative treatment outcome of posterior cruciate ligament rupture

M. Štuhec, A. Kacin, D. Weber
Atrofija mišice vastus medialis pri osebah s patelofemoralno bolečino
Atrophy of vastus medialis muscle in subjects with patellofemoral pain

Š. Urbančič, T. Tomc Žargi
Simetrija mišične zmogljivosti in funkcije spodnjih udov pri mladih košarkarjih
Lower limb symmetry of muscle strength and function in young basketball players

J. Hočevar, R. Vauhnik
Artrogena mišična inhibicija pri akutnem zvinu in kronični nestabilnosti gležnja
Arthrogenic muscle inhibition in acute ankle sprain and chronic ankle instability
Prenos celotne revije