Prijava

Fizioterapija 2023, letnik 31, številka 2 (december)

KAZALO

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

J. Košir, L. Leonardis
Zmogljivost prijema roke in finega prijema ter izvedbena utrudljivost pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
Hand grip and pinch grip strength and performance fatiuge at patients with amyotrophic lateral sclerosis

S. Hlebš, T. Žura
Samoocena diplomantov študijskega programa fizioterapije o usvojitvi kompetenc v času izobraževanja v razmerah s covidom-19 in pred njim
Self-assessment of physiotherapy students’ competence during the COVID-19 and non-COVID-19 periods

M. Kržišnik, U. Puh
M. Kržišnik, U. Puh Ugotavljanje zanesljivosti slovenskega prevoda lestvice samozaupanja pri dejavnostih, povezanih z ravnotežjem, ter sočasne veljavnosti pri pacientih po možganski kapi
Evaluation of reliability of the Slovenian translation of the Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale, and concurrent validity in patients after stroke

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

M. Petrič
Učinkovitost hatha joge za izboljšanje vzdržljivosti mišic trupa
Effectiveness of hatha yoga in improving trunk muscle endurance

I. Obal, P. Palma
Ravnotežje in premičnost bolnikov s Parkinsonovo boleznijo po vadbi joge
Balance and mobility in patients with Parkinson’s disease after yoga practice

A. Mlakar, K. Stražar, T. Brezovar
Primerjava dolgoročnih rezultatov kirurškega in konzervativnega zdravljenja degenerativnih okvar meniskusa
Comparison of long-term results of surgical and conservative treatment for degenerative meniscus lesions

L. Uhan, M. Ipavec, S. Hlebš
Učinki vibracijske terapije celega telesa pri pacientih z artrozo kolena
Effects of whole-body vibration therapy in patients with knee osteoarthritis

POROČILO O PRIMERU / CASE REPORT

K. Batič
Fizioterapevtska obravnava pacienta s skrajšavami mehkih tkiv spodnjih udov in depresivno motnjo
Physiotherapeutic treatment of a patient with hip and knee contractures and depressive disorder

KLINIČNO OCENJEVALNO ORODJE / CLINICAL ASSESSMENT TOOL

StarT Back presejalni vprašalnik za oceno tveganja krončnosti bolečine v hrbtu

 
Prenos celotne revije