Prijava

Fizioterapija 2024, letnik 32, številka 1 (julij)

KAZALO

UVODNIK / EDITORIAL

A. Kacin
Fizioterapija, quo vadis?

IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE

L. Šibal Planko , M. Madarasi , M. Jakovljević
Aktivni obseg gibljivosti kolenskega sklepa v horizontalni ravnini in pripadajoče merske lastnosti
Active range of motion measurement of the knee joint in the horizontal plane and associated psychometric properties

Š. Trojanšek , S. Hlebš
Povezanost Y-testa za zgornji ud z vzdržljivostjo mišic trupa, obsegom gibljivosti v ramenskem sklepu in z jakostjo prijema pri zdravih mladih preiskovancih
A relationship between the upper-quarter Y test and core muscle endurance, shoulder joint range of motion and grip strength in healthy young subjects

PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW

N. Blokar , A. Kacin
Učinkovitost ekscentrične vadbe za zdravljenje lateralnega epikondilitisa komolca
Efficacy of eccentric exercise training for the treatment of lateral epicondylitis of the elbow

N. Mlakar , A. Kacin
Priporočila za zgodnjo fizioterapevtsko obravnavo srčnega bolnika
Recommendations for early physiotherapy of cardiac patient

M. Opara , Ž. Kozinc
Izobraževanje o nevroznanosti bolečine s priporočili za klinično prakso
Pain neuroscience education with clinical guidelines

S. Bec , D. Weber , R. Vauhnik
Uporaba kapacitivne in uporovne radiofrekvenčne terapije za povečanje temperature tkiva
Use of capacitive and resistive radiofrequency therapy for increasing tissue temperature

E. Strle , T. Kavčič , M. Jakovljević
Obravnava fibromialgije z uporabo izobraževanja o nevroznanosti bolečine
Treating fibromyalgia using pain neuroscience education

N. Jakopič , M. Bahun
Vloga fizioterapevtov pri promociji telesne dejavnosti odraslih oseb
Physiotherapists’ role in promoting physical activity of adultsPrenos celotne revije