Prijava

Svetovni dan fizioterapije 2022 – Osteoartroza

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna naš poklic, namenjen bolnikom in celotni družbi. Svetovna fizioterapija (prej svetovna zveza za fizioterapijo (angl. kratica WCPT) združuje 125 članic ter globalno predstavlja skupino več kot 660.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktivni član Svetovne fizioterapije že 27 let.

Sporočilo letošnje teme SDF »Osteoartroza« je izbrano z namenom informirati svetovno javnosti o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri zdravljenju in obravnavi ljudi z osteoartrozo (OA), ki je najpogostejše patološko stanje sklepov. Prizadene lahko kateri koli gibljivi sklep, najpogosteje kolena, kolke in sklepe rok. Za OA so značilni: bolečina; funkcijski problemi; mišična oslabelost; okorelost sklepov; zmanjšana z zdravjem povezana kakovost življenja. 520 milijonov ljudi po svetu ima osteoartrozo, ki jo je mogoče uspešno obvladovati s fizioterapijo. Terapevtska vadba je prva izbira zdravljenja osteoartroze. Poleg tega, da fizioterapevti ljudem z OA pomagamo izbrati najbolj ustrezne vaje, hkrati tudi nudimo nasvete in izobraževanje o lajšanju bolečine ter načinih obvladovanja OA. Ljudi z OA tako fizioterapevti naučimo, kako izboljšati gibljivost v sklepih in hojo ter kako ustrezno okrepiti posamezne mišične skupine.

WCPT promocijsko gradivo v angleškem jeziku je dostopno na spletni strani World physiotherapy in v slovenščini na spletni strani ZFS. PR skupina za pripravo dejavnosti SDF 2022 (v sestavi Andrea Juričan Backović, Eva Uršej, Mateja Pelkič Toplak, Janez Špoljar, Alen Pavlec, Tine Kovačič) je pripravila še dodatna navodila za obeleženje in ni nujno, da je vaša promocijska dejavnost usmerjena le v letošnjo temo. Različne dejavnosti v smislu promocije fizioterapije lahko v septembru potekajo tako pred in po SDF 2022. Na ta način se bomo ponovno povezali z našo globalno družino fizioterapevtov. Pod okriljem ZFS bomo izvedli osrednji dogodek v URI Soča, 8. 9. 2022, kamor bomo povabili tudi predstavnike medijev.

Zato vas iskreno prosim, da nas v imenu ZFS tudi letos podprete v skupnih prizadevanjih za uspešno obeležitev svetovnega dne fizioterapije 2022. Ob tej priložnosti vas tudi naprošam, da si v svojih delovnih sredinah prizadevate in k članstvu ZFS povabite nove fizioterapevte, kajti samo združeni smo lahko močnejši in uspešnejši pri uresničevanju skupnih ciljev slovenske fizioterapevtske stroke.

Z lepimi pozdravi,

doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

Poročilo o Svetovnem dnevu fizioterapije najdete TU.


DOGODKI OB OBELEŽITVI SVETOVNEGA DNEVA FIZIOTERAPIJE 2022