Prijava

Kongres 2024

20. Kongres fizioterapevtov Slovenije

Z velikim veseljem sporočamo, da je častna pokroviteljica slavnostne akademije, 7. novembra 2024, Združenja fizioterapevtov Slovenije, predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.
70. obletnico našega delovanja bomo v četrtek, 7. novembra, pred začetkom 20. kongresa fizioterapevtov Slovenije, obeležili na slavnostni akademiji. Spomnili se bomo naših dragih kolegic in kolegov, ki so tlakovali pot našemu Združenju fizioterapevtov Slovenije skozi leta in se zahvalili organizacijam, ki nas pomembno spremljajo in podpirajo pri naših prizadevanjih. Na jubilejno praznovanje bomo povabili predstavnike najpomembnejših deležnikov slovenskega zdravstvenega sistema, predsednico evropske regije Svetovne fizioterapije, Esther Mary D`Arcy in predsednika Svetovne fizioterapije dr. Michela Landryja. Na slavnostno akademijo ste brezplačno vljudno vabljeni vsi člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, vendar srčno upamo, da se nam boste pridružili tudi na kongresu, ki bo sledil.

Zgodnja prijava velja za prijave in plačila kotizacije do 1. 9. 2024 (za udeležence, ki jim bo kotizacijo plačal delodajalec, ki je proračunski uporabnik, zadošča samo prijava).

Pozna prijava velja od 2. 9. 2024 (do kongresa)

Za letošnji kongres se pripravlja bogat in raznolik znanstveni program z vabljenimi predavanji vrhunskih slovenskih in tujih strokovnjakov s področja fizioterapije in medicine ter s predstavitvami raziskovalnega dela slovenskih fizioterapevtov s področij nevrofizioterapije, mišično-skeletne fizioterapije, varovanja zdravja žensk, kardiorespiratorne fizioterapije in drugih področji. Program kongresa bo letos združen s Slavnostno akademijo v počastitev 70. letnice ZFS. Slavnostna akademija bo potekala v četrtek 7. novembra od 10:00 do 12:00 ure. Znanstveni program bo potekal od četrtka 7. novembra od 13:30 do sobote 9. novembra do 15:00 ure.

Na kongresu so svoje sodelovanje napovedali:

Prof. dr. Michael Landry, predsednik svetovnega združenja za fizioterapijo World Physiotherapy (WCPT)

Esther-Mary D’Arcy, predsednica evropske regije svetovnega združenja za fizioterapijo World Physiotherapy (ER-WCPT)

Prof. dr. Susan Whitney, redna profesorica Physical Therapy, Otolaryngology, and Clinical and Translational Science University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, ZDA – na daljavo (online)

Izr. prof. dr. Urška Puh, raziskovalka Kineziološkega laboratorija URI Soča in izredna profesorica fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Matej Drobnič, redni profesor in predstojnik katedre za ortopedijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Del kongresa bodo tudi praktične delavnice o sodobnih temah v fizioterapiji:

  • Učinkovita klinična komunikacija – Nika Bolle univ. dipl. psih., Ambulanta za terapijo bolečine URI Soča
  • Obravnava bolečine v ramenskem sklepu po možganski kapi: integracija različnih terapevtskih pristopov – Ajda Hrovat, dipl. fiziot., Gibanje d.o.o.
  • Celostna obravnava poškodb zadnjih stegenskih mišic in kriteriji vračanja v šport – asist. dr. Matej Ipavec, mag. kineziol., dipl. fiziot. in izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot., Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Kongres bo potekal ob podpori priznanih slovenskih podjetij, ki nas bodo v svojih predstavitvah seznanili s tehnološkimi novostmi v fizioterapiji.

PRELIMINARNI PROGRAM

Podrobnejši program bo objavljen naknadno.

Objavljamo navodila za pisanje povzetkov, ki bodo predstavljeni na 20. Kongresu fizioterapevtov Slovenije in objavljeni v suplementu revije Fizioterapija.

Rok za oddajo je podaljšan do vključno 21. aprila 2024.


Komisija za podelitev priznanj Združenja fizioterapevtov Slovenije skladno z 18. členom Pravilnika o priznanjih ZFS objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZFS ZA LETO 2024,

s katerim poziva fizioterapevte regionalnih enot, strokovnih sekcij, delovnih enot javnih in zasebnih zdravstvenih zavodov, skupino najmanj petih fizioterapevtov ter člane na Zdravstveni fakulteti – smer FIZIOTERAPIJA, da predlagate kandidate za podelitev priznanj ZFS v kongresnem letu 2024.

Vsi predlagatelji in kandidati za priznanja morajo biti člani ZFS. Predlogi z obvezno obrazložitvijo se posredujejo predsednikom odborov regionalnih enot ali predsednikom strokovnih in interesnih sekcij, ti pa jih posredujejo tajništvu ZFS. Tajništvo ZFS posreduje vloge Komisiji za podelitev priznanj.

Pisni predlogi morajo v celoti ustrezati kriterijem Pravilnika o priznanjih ZFS (velja od 4. 2. 2017).

Za lažje delo in usklajenost s Pravilnikom o priznanjih ZFS prilagamo povezavo do pravilnika:

PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZFS

Predloge kandidatov za priznanja ZFS sprejemamo od 31. maja do vključno 31. julija 2024.

Ljubljana, 31. 5. 2024       

Člani Komisije za priznanja ZFS

 

Prijave na kongres potekajo izključno samo preko spletnega sistema na prijava.physio.si

Prijave preko telefonskega klica in e-pošte niso možne.

Vsak udeleženec mora najprej opraviti svojo registracijo v sistemu, nato pa lahko odda prijavo na kongres. Kdor se želi v ZFS tudi včlaniti, mora po opravljeni registraciji najprej oddati še naročilo za članstvo, počakati na potrditev članstva (po prejemu plačila članarine je potreben še pregled podatkov in priloženih dokazil, kar lahko traja nekaj dni), nato pa se lahko prijavi na kongres po članski kotizaciji.

Skupinske prijave in prijave za drugo osebo v sistemu niso možne.

V primeru težav pri registraciji se obrnite na [email protected]

Spoštovani sponzorji in razstavljalci!

Vabimo vas, da se nam od 7. do 9. novembra 2024 pridružite na jubilejnem 20. Kongresu fizioterapije Slovenije, ki ga bomo obeležili s slavnostno akademijo ob 70. letnici ustanovitve Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije v Portorožu.

Na kongresu se bo eden izmed vas lahko predstavil kot ZLATI SPONZOR, ki bo imel možnost daljšega predavanja pred celotnim avditorijem takoj po vabljenem predavanju.

VABILO ZA SPONZORJE IN RAZSTAVLJALCE

RAZPIS ZA ZLATEGA SPONZORJA

Vabimo vas k rezervaciji namestitve v času 20. Kongresa fizioterapevtov

Ponudba namestitev Life Class Portorož

V primeru potreb po prostovoljnem delu bodo sledila navodila.