Prijava

NOVICA

Člani Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za fizioterapijo in Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) so se pisno odzvali v zvezi s kroženjem kineziologov pripravnikov na primarni kurativni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Uradno stališče Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za fizioterapijo in Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) glede umeščanja kineziologov v zdravstveno dejavnost je bilo v času postopka za pridobitev tega statusa jasno in večkrat javno izraženo in posredovano na pristojno Ministrstvo za zdravje. S strani RSK za fizioterapijo in ZFS imajo in bodo imeli fizioterapevti na primarni kurativni ter sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki prejmejo zahteve svojih vodstev po pripravi in izvedbi kroženja kineziologov pripravnikov, našo popolno podporo, razumevanje in spodbudo, da takega kroženja ne omogočijo, prav tako fizioterapevti ne bomo prevzemali odgovornosti za pripravnike kineziologije na primarni kurativni ter sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.