Prijava

Organizatorji strokovnih izpopolnjevanj

Spoštovani,

Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti oz. – v primeru, da se določenega izpopolnjevanja lahko udeležijo zdravniki ali medicinske sestre, morajo ti podpisati dokument, da izpolnjujejo pogoj za prijavo na izpopolnjevanje.

Na večini strokovnih izpopolnjevanj pod okriljem ZFS udeležba študentov fizioterapije ni dovoljena!

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje in upoštevanje navedenega postopka.

Združenje fizioterapevtov Slovenije
Komisija za stalni poklicni razvoj (SPR)