Prijava

Pogajanje za višje plače fizioterapevtom

Spoštovani fizioterapevti.
Vodstvo ZFS je v zadnjem času prejelo veliko vprašanj glede vloge ZFS pri pogajanju za višanje plač v zdravstvu, pa smo jim odgovorili, da ZFS nikoli ni bil v vlogi pogajalca, da pa se je potrebno obrniti na reprezentativni sindikat katerega člani so tudi kolegi fizioterapevti. Dejstvo je, da se bodo v začetku novega koledarskega leta 2022 pričela pogajanja o dvigu plač za preostale poklice v zdravstvu, med drugim tudi za fizioterapevte.

V našem imenu se bodo pogajali naslednji reprezentativni sindikati: Sindikat KC (Sindikati v zdravstvu Pergam), Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva ter Sindikat socialnega varstva in skrbstva, ki imajo reprezentativnost in zastopajo fizioterapevte v javnem sektorju. Prodornost in sam uspeh sindikatov in njihovo zavzemanje za fizioterapevte bo v veliki meri odvisno od števila včlanjenih fizioterapevtov v sindikat in sama proaktivnost le teh preko sindikalnih zaupnikov in drugih vpetih v pogajanja za dvig plač. Z številnim članstvom (90 -100%) in aktivno participacijo sindikalnih zaupnikov v vseh treh sindikalnih centralah bomo imeli večje možnosti za uspeh pri dvigu plač fizioterapevtom v javnem sektorju.

doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

apel fiziot. Mihe Kovačiča in Jasmine Beličič