Prijava

POROČILO SDF 2021

POROČILO OB OBELEŽITVI SVETOVNEGA DNEVA FIZIOTERAPIJE V LETU 2021

 

Slika 1: Aktivni odmor za zaposlene v OE NIJZ Kranj SDF 2021

 

Za namene obeležitve Svetovnega dneva fizioterapije (SDF) v letu 2021 je 25 inštitucij s področij zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja v 16 krajih in na 32 lokacijah po Sloveniji v obdobju od 3. do 18. septembra 2021 organiziralo 34 promocijskih dogodkov in aktivnosti (vključno s tiskovno konferenco), izmed katerih jih je bilo 29 poročanih.

Skupno število poročanih udeležencev je bilo 445. Pri 12-ih dogodkih/aktivnosti ni bilo poročanega števila udeležencev predvsem zaradi narave dogodka/aktivnosti.

Le-ti so bili namenjeni različnim starostim skupinam in različnim ciljnim skupinam kot so kronični bolniki, Covid-19 bolniki in rekonvalescenti, delavci in delodajalci, nosečnice in novinarji.

Največ dogodkov in aktivnosti je bilo izvedenih v živo na prostem (14x), sledili so dogodki v zaprtem prostoru (9x) ali v obliki razstave (6x). V veliki večini so se fizioterapevti odločili izvajati svoje dogodke in aktivnosti v skupini oz. za skupino npr. v obliki delavnice, skupinske vadbe/demonstracije/testiranja, predavanja (16x), manj pa je bilo letos individualnih oblik dela (9x).

Obravnavane teme so bile: »Rehabilitacija in dolgotrajni covid« (17x), dihalne vaje (11x), število dnevnih korakov/hoja (9x), vaje za zdravo hrbtenico (9x), promocija zdravstveno-vzgojnih programov v ZVC in CKZ (8x), aktivni odmor (6x), razlike med zmerno in visoko intenzivno telesno dejavnostjo (4x), preprečevanje padcev ali statičnih drž oz. sedenja (4x) in ergonomski ukrepi (2x).

Skupno je bilo v medijih v obdobju med 6. do 28. septembra zaznanih 91 objav na temo SDF. Od tega je bilo 11 TV objav, 12 objav v tiskanih medijih, 27 objav na radiu, 9 objav v okviru tiskovnih agencij in 32 internetnih objav.

 

Vsem članom ZFS se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje pri SDF 2021.

PR delovna skupina pri ZFS

POROČILO

 

Slika 2: Skupinska demonstracija vadbe, dihalne vaje v DSO Hrastnik

 

Slika 3: Aktivni začetek delovnega dne za zaposlene v ZD Ljutomer SDF 2021

 

Slika 4: Info točka – stojnica na 2. medgeneracijskem festivalu v Litiji za občane Litije in druge obiskovalce SDF 2021