Prijava

POROČILO STROKOVNEGA SREČANJA IN VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA ČLANOV LJUBLJANSKE REGIONALNE ENOTE ZFS

 

 

Po treh letih strogih koronskih ukrepov smo se člani Ljubljanske regionalne enote dne, 18.04.2023 srečali v prostorih podjetja Medis. Očitno smo bili vsi prisotni zelo željni druženja, saj je celotno srečanje potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Udeleženci srečanja smo prvo prisluhnili strokovnemu predavanju kolegice ga. Branke Slakan Jakovljević z naslovom Terapevtski dotik v fizioterapiji. V nadaljevanju srečanja je sledilo poročilo dosedanje predsednice LJRE ga. Petre Dovč o delu odbora v preteklih štirih letih. Sledile so še volitve za izvolitev novega predsednika in članov odbora LJRE za naslednje štiriletno mandatno obdobje.

Prisotni člani so enotno izvolili naslednji odbor:

  1. Za predsednico Ljubljanske regionalne enote ZFS:
  • Petra Dovč, dipl.fiziot., univ.dipl.org

 

  1. Za članici odbora za področje bolnišnične dejavnosti:
  • Andreja Štalcar Boltežar, dipl.fiziot.
  • Maja Kalan, mag.fiziot.

 

  1. Za članico odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti:
  • Lucija Jesenovec, dipl.fiziot.

 

  1. Za članico odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti:
  • Dunja Bernot, dipl.fiziot.

 

Članice odbora se bomo v mandatnem obdobju zavzemale za pridobitev novih aktivnih članov ZFS, kajti le skupaj smo lahko glasnejši, bolj vidni in prepoznavni. Zavzemale se bomo za povezovanje članov LJRE in vaše sprotno informiranje. Vesele bomo vseh vaših pobud, sugestij, pohval in kritik, za katere pa pričakujemo tudi vaše predloge za izboljšave.

DOPIS: POROČILO STROKOVNEGA SREČANJA IN VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA ČLANOV LJUBLJANSKE REGIONALNE ENOTE ZFS