Prijava

POVABILO NA SREČANJE V ZVEZI S POGAJANJI ZA VIŠJE PLAČE

DOPIS (Jasmine Beličič, dipl. fiziot. UKCL, Predsednice OSO Sindikata KC):

Spoštovani.

Dosežki na pogajanjih za ZN in dopis FT Jasmina/Miha preko ZFS je dosegel precejšen del kolegov FT. Pričele so se aktivnosti včlanjevanja v vse tri Sindikate, pričele so se pa tudi pobude kolegov, ki imajo sicer dobro vsebino, vendar poti in naslovniki so bili nekoliko zgrešeni (razni direktorji delovnih organizacij, MZ…). To je izgubljanje energije in časa, nikoli nismo nagovorili ljudi, da stopite do svojih vodilnih, temveč stopite do svojih Sindikatov. Treba se je zavedati, da pri teh zadevah obstajajo poti in protokoli.

Predvidevam, da je sedaj članstvo v Sindikatih visoko. Gremo korak naprej. V vsakem izmed treh reprezentativnih Sindikatih je namreč potrebno dobiti po 2-3 osebe, ki bodo med seboj komunicirale z zahtevami za obstoječa delovna mesta, z zahtevami za nova delovna mesta…člani posameznih sindikatov pa bodo komunicirali s svojimi temi predstavniki. Izognili bi se namreč radi, da vsak Sindikat pride na vlado s svojimi predlogi in da so predlogi nerazumljivi in ne logični ter ne transparentni. Vsi fizioterapevti in delovni terapevti (Sindikati nas enako obravnavajo) v Sloveniji pa želimo čim višji izplen na pogajanjih, zato predlagamo zoom konferenco preko ZFS na kateri podali odgovore kolegom, ki masovno sprašujejo na to temo.

Kot mi je znano, se sindikati različno lotevajo svojih akcij. Funkcionarji v UKCL obveščajo preko Kolegija FT DT UKCL, ZFS-ja, z dopisi. Sindikat zdravstva in socialnega varstva bo organiziral svojo sekcijo/konferenco 8.12.2021. Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva komunicira s svojimi člani. Noben sindikat nas ne bo povezal skupaj, ker vsak Sindikat povezuje le svoje člane, zato nam ZFS v tem trenutku dela IZREDNO VELIKO USLUGO s tem, ko omogoča članom in nečlanom ZFS, da se povežemo, ozavestimo, zavzamemo za svoje pravice. ZFS je eno telo, za razliko od treh Sindikatov, zato je korelacija preko ZFS v tem hipu najbolj učinkovita. Kljub kaotičnemu članstvu; eni smo člani ZFS in Sindikata; eni so člani ZFS, niso pa člani Sindikata; eni obratno, člani Sindikata, niso člani ZFS; nekateri pa niso člani nikjer, kar je absurd…obstaja želja stopiti enotno skupaj.

Zoom srečanje bi izvedli v torek, 7.12.2021 ob 13h na naslednji zoom povezavi: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwufumhqzooE9I6oySOE0PgItoz4gcKPIrb

Vabljeni v čim večjem številu, ker takih akcij ne bomo ponavljali. Nadaljnje aktivnosti bodo potekale preko sindikatov.

Kot opozorilo bi radi zopet omenili »skupino F«, pridobiti je potrebno aktivnega člana do dva, ki bi se pogajali tudi za to področje kolegov FT, DT v DSO-jih, zavodih. To plačno skupino zastopata v glavnem Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva in Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva. »E skupina« (hospital) je v vseh treh Sindikatih dobro podprta. O imenih bi spregovorili na Zoom konferenci, oz namen konference je imenovati in povezati te ljudi med seboj…ter seveda ugotoviti, kako smo z včlanjevanjem v sindikate, kajti zavedajmo se, da za nizko članstvo nekega profila trošijo tudi Sindikati nizko stopnjo energije za pogajalsko mizo. Veliko je na nas, ne slepimo se. Tej skupini, cca 8-10 ljudi iz treh različnih Sindikatov, želim ne stresno obdobje, veliko uspeha in konstruktivnega sodelovanja, s srečnim koncem na vladi za vse kolege FT in DT.

 

Jasmina Beličič, dipl. fiziot. UKCL, Predsednica OSO Sindikata KC