Prijava

RAZPIS PREDČASNIH VOLITEV ČLANA ODBORA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŠPORTU ZFS

Ljubljana, 19.01.2023
V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS, predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu razpisuje predčasne volitve za dokončanje štiriletnega mandatnega obdobja (marec 2023 – marec 2024):

    • za 1 člana odbora

Razpisni pogoji