Prijava

Razpis volitev članov odbora Celjske regionalne enote ZFS

Razpis volitev članov odbora Celjske regionalne enote ZFS

V skladu s 40.členom Statuta ZFS ter 18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot ZFS (Pravilnik), odbor Celjske regionalne enote (CERE)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2022 – 2026)

 • za člane odbora Celjske regionalne enote ZFS:
        • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti,
        • člana odbora za področje bolnišnične dejavnosti,
        • člana odbora za področje zdraviliške dejavnosti
        • člana odbora za področje DSO in zavodov za usposabljanje
        • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti
        • člana odbora za področje krepitve zdravja (CKZ, ZVC)

 

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!