Prijava

Razpis volitev predsednika Celjske regionalne enote ZFS

Razpis volitev predsednika Celjske regionalne enote ZFS

V skladu s 40. členom Statuta ZFS ter 18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot ZFS (Pravilnik), odbor Celjske regionalne enote (CERE)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2022 – 2026)

  • za predsednika Celjske regionalne enote ZFS

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!