Prijava

Razpis volitev predsednika in članov odbora Ljubljanske regionalne enote

Razpis volitev predsednika in članov odbora Ljubljanske regionalne enote ZFS

V skladu s Statutom ZFS, Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije, Ljubljanska regionalna enota

sklicuje volilno sejo članov Ljubljanske regionalne enote (LRE), na kateri bodo

izvedene volitve za štiriletno mandatno obdobje (oktober 2022 – oktober 2026):

  • za predsednika Ljubljanske regionalne enote ZFS in
  • za 4 člane odbora:
    • člana za področje bolnišnične dejavnosti
    • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti
    • člana odbora za področje DSO
    • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!