Prijava

RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA MARIBORSKE REGIONALNE ENOTE ZFS

Ljubljana, 17.10.2023

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu regionalnih enot ZFS, Izvršilni odbor ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (december 2023 – december 2027):

 • predsednika
 • namestnika predsednika
 • blagajnika
 • 3 do 7 članov odbora, ki zastopajo posamezna delovna in strokovna področja:
  • področje osnovne zdravstvene dejavnosti
  • področje bolnišnične dejavnosti
  • področje specialne rehabilitacijske dejavnosti
  • področje DSO
  • področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti
  • področje zdraviliške dejavnosti
  • področje zavodov za usposabljanje

 

Volitve bodo izvedene na volilni seji članov Mariborske regionalne enote ZFS, ki bo potekala v ponedeljek, 18.12.2023, ob 18.00 uri na daljavo, preko programa MS Teams.

Predsednik ZFS

doc. dr. Tine Kovačič

RAZPIS VOLITEV Z RAZPISNIMI POGOJI