Prijava

Razpis volitev predsednika in članov odbora sekcije fizioterapevtov zasebnikov

Razpis volitev predsednika in članov odbora sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS

Skladno s 47.členom Statuta ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS (SFZ ZFS)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (oktober 2022 – 2026) za:

  • za predsednika 
  • 2 člana odbora

R a z p i s n i    p o g o j i    z a    k a n d i d a t e.

Vabljeni k prijavi!